Pak misbruik onderwijsgelden aan

Pak misbruik onderwijsgelden aan

Door Metin Çelik op 19 november 2010 Delen  

Tijdens de vele bezoeken die ik aan het onderwijs breng, merk ik dat er
ontzettend veel scholen zijn die kampen met een enorm hoge verplichte afdracht
aan het schoolbestuur. Ik ben zelfs gevallen tegengekomen waar 30% van het
onderwijsgeld in de bovenste bestuurslaag blijft hangen. Geld dat bedoeld is
voor onderwijs. Zulke hoge afdrachtpercentages zijn buiten alle proporties.
Sterker, ik vind dit misbruik van onderwijsgelden en dring er bij de minister op
aan maatregelen te nemen.

Scholen ontvangen van de overheid gemiddeld 6000 euro per leerling voor
onderwijs. Hiervan moet een school een verplicht bedrag afstaan aan het
overkoepelende schoolbestuur. Volkomen logisch, omdat deze bestuurders betaald
moeten worden voor hun werk. Het komt echter te vaak voor dat het schoolbestuur
een buitensporig hoog bedrag van scholen vraagt. Dit gaat ten koste van de
kwaliteit van het onderwijs en dat is zeer ernstig.

Ik heb voorbeelden gezien van schoolbesturen die dure fulltime juristen in
dienst hebben. Ik vraag me af of deze juristen worden ingezet om scholen in te
dekken tegen lastige ouders of een kritische overheid. Dit geld wordt op een
verkeerde manier besteed. Rechtstreeks contact tussen ouder en bestuur zou voor
elke school hoog in het vaandel moeten staan, in plaats van bemiddeling door een
jurist.

Ik heb de minister van Onderwijs gevraagd om een overzicht van de
afdrachtpercentages die schoolbesturen hanteren. Ook wil ik weten wat zij een
verantwoorde afdracht van onderwijsgelden vindt. De signalen die ik uit het
onderwijsveld opvang, baren mij namelijk zorgen.