Pak hardnekkig armoedeprobleem aan: verhoog bijstand en kinderbijslag en meer geld voor armoedebestrijding

Pak hardnekkig armoedeprobleem aan: verhoog bijstand en kinderbijslag en meer geld voor armoedebestrijding

Door Henk Nijboer op 8 februari 2017 Delen  

Cijfers van het CBS laten vandaag zien dat armoede in Nederland een serieus en hardnekkig probleem is. Ruim 600 duizend huishoudens leven onder de lage inkomensgrens en hebben eigenlijk niet genoeg om fatsoenlijk van te kunnen leven. Met de dagelijkse zorgen die daarbij horen. Dat is ingrijpend. De belangrijkste middelen om armoede te bestrijden zijn en blijven werk en onderwijs. Iedereen moet kunnen rekenen op zekerheid van een vast inkomen, zonder de zorgen of je morgen nog wel boodschappen kunt kopen. En goed onderwijs geeft iedereen een eerlijke kans om vooruit te kunnen in het leven. Maar we moeten meer doen.

Daarom hebben we de afgelopen jaren veel gedaan aan de bestrijding van armoede. In het bijzonder voor (eenouder)gezinnen met minderjarige kinderen, waar de armoedeproblemen het vaakst en meest indringend voorkomen. Juist om die hardnekkige armoede te bestrijden namen we extra maatregelen. We trokken meer geld uit voor het kindgebonden budget en dit jaar is er 100 miljoen extra voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

We hebben toen het economisch minder ging in het regeerakkoord in 2012 bewust al 100 miljoen extra voor armoedebestrijding vrijgemaakt, en vanaf dit jaar nogmaals jaarlijks 100 miljoen voor het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarig Job, Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Zo krijgen alle kinderen die steun nodig hebben een extraatje voor schoolspullen, een schoolreisje, muziekles, het lidmaatschap van een sportvereniging of een bezoek aan het theater. Want alle kinderen verdienen een eerlijke kans.

Maar we moeten meer doen, want armoede is hardnekkig in Nederland.

De PvdA wil daarom de komende jaren 100 miljoen extra investeren in armoedebestrijding, de bijstand met 100 miljoen verhogen en de kinderbijslag met 200 miljoen. Dat betekent concreet dat de bijstand (afhankelijk van je leefsituatie) met 200 euro omhoog gaat. Voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, biedt dit extra ondersteuning, De kinderbijslag gaat voor gezinnen (gemiddeld) ruim 100 euro per jaar omhoog. En gemeenten krijgen extra geld om mensen in armoede  te helpen. Ook kan extra geld voor sport en spel worden uitgetrokken en kunnen gezinnen met schuldenproblemen beter worden geholpen.

Zo kan iedereen, arm en rijk, weer volwaardig deelnemen aan de samenleving.

kindsport

Geen kind mag opgroeien in armoede.

Steun onze strijd en blijf op de hoogte!

Sluit je aan

Blijf niet aan de zijlijn staan. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Ik doe mee