Nieuws

Nieuws

Bosblog: Woensdag 1 juli: debatten tot vroeg in de ochtend

1 juli 2009 door Wouter Bos

Het is weer zo ver. Laatste week voor de kamer met reces gaat en dus waanzinnig veel debatten op bizarre tijdstippen.

Lees verder

Openheid van zaken banken

1 juli 2009 door Paul Kalma

De PvdA is ervan geschrokken dat Nederlandse financiële instellingen op grote schaal investeren in controversiële wapenproducenten en wapenhandel. Als de huidige financiële crisis iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat banken ook een maatschappelijke functie hebben. De PvdA wil daarom dat banken maximaal transparant zijn over hun investering- en beleggingsbeleid.

Lees verder

Een gemiste kans

24 juni 2009

Nederland heeft, samen met enkele andere Westerse landen, in april van dit jaar verstek laten gaan op een conferentie van de Verenigde Naties tegen racisme. Het betrof een vervolg op de Wereldconferentie over Racisme die in 2001 in Durban had plaatsgevonden. Dat was een turbulente conferentie geweest, waarin ontwikkelingslanden het Westen heftige verwijten hadden gedaan. Die betroffen niet alleen het verre (slavernij) en recente verleden – de conferentie vond niet zonder reden plaats in het land waar Apartheid had geheerst – maar bijvoorbeeld ook het onrecht de Palestijnen aangedaan.

Lees verder

Invoering gratis schoolboeken

23 juni 2009 door Marianne Besselink in Vmbo en mbo

Ik ben blij dat de invoering van gratis schoolboeken goed verloopt: de meerderheid van middelbare scholen zegt dat ze hierdoor geen noemenswaardige problemen hebben gekregen. Het is goed om te horen dat de scholen serieus hebben gekeken naar de noodzakelijke literatuur bij het samenstellen van het lespakket.

Lees verder

Plannen Wilders verwerpelijk

20 juni 2009 door Frans Timmermans in Democratie

Mijns inziens is het verkeerd om de plannen van de PVV-leider alleen af te wijzen omdat ze praktisch onuitvoerbaar zijn of anderen er onmogelijk mee in zee kunnen gaan. Ze zijn ook onfatsoenlijk en moreel verwerpelijk en dat moet helder worden vastgesteld. Daarom heb ik een stuk geschreven in dagblad De Limburger, dat u op deze site kan teruglezen.

Lees verder

Geen verhoging eigen risico

15 juni 2009 door Eeke van der Veen in Gezondheidszorg

De minister van Volksgezondheid heeft toegezegd het eigen risico op de zorgverzekering komend jaar niet te verhogen.Ik had de minister daartoe opgeroepen. Om de bezuiniginsdoelstellingen te halen pleit de PvdA onder meer voor het in loondienst nemen van medisch specialisten.

Lees verder