Nieuws

Nieuws

Goedkopere HIV/AIDS medicatie voor Antillen en Aruba

30 maart 2009 door John Leerdam

De PvdA wil dat onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om HIV/AIDS medicatie op de Nederlandse Antillen en Aruba goedkoper te maken. De HIV/AIDS problematiek op de Antillen en Aruba geeft reden tot grote zorgen. Medicatie is zo duur dat het voor een groot deel van de bevolking onbetaalbaar is.

Lees verder

Bijverdiengrens studiefinanciering eerlijker

26 maart 2009 door Marianne Besselink in Hoger onderwijs

Op mijn initiatief is er een versoepeling van de bijverdiengrens voor studiefinanciering doorgevoerd. Studenten lopen nu niet meer tegen een hoge boete aan bij een zeer kleine overschrijding van de grens en dat is rechtvaardiger.

Lees verder

PvdA steunt Cramer in harde aanpak gascontainers

27 februari 2009 door Jan Boelhouwer in Milieu en duurzaamheid

Ik juich toe dat minister Jacqueline Cramer het gebruik van gevaarlijke gassen in containers harder gaat aanpakken. Met deze hardere aanpak zal er eindelijk een schokgolf door de keten van toeleveranciers en eindgebruikers gaan. Zo zal het gebruik van gas effectief tegengegaan worden.’

Lees verder

Pak geweld hulpverleners aan

5 februari 2009 door Samira Bouchibti in Jeugdzorg

Medewerkers van hulpverlenings-instanties, waaronder bureau Jeugdzorg, hebben steeds vaker te maken met geweld en bedreigingen. Te vaak wordt er geen aangifte gedaan omdat directies bang zijn voor negatieve beeldvorming. Ik wil dat minister Rouvoet centraal registreert hoe vaak medewerkers met agressie en geweld te maken hebben.

Lees verder

Aanpak probleemjongeren

2 februari 2009 door Jeroen Dijsselbloem

De aangekondigde maatregelen van het kabinet om de problemen met jongeren van Marokkaanse afkomst op te lossen, geven volgens mij het goede gevoel van urgentie weer. De veiligheid van buurtbewoners staat voorop. Minister van der Laan heeft een stevig pakket gemaakt, nu komt het aan op uitvoering!

Lees verder

Sociaal beleid zit in DNA PvdA

14 januari 2009

Niets grijpt mij meer aan dan armoedebestrijding. Onze samenleving toont zich van haar mooiste kant wanneer wij een stap extra zetten om  vrienden, buren en familieleden te helpen die het op zichzelf niet redden. Maar de politiek geeft de doorslag. Met beleid bepalen we hoe mensen tegen elkaar aankijken. Daarmee wordt de samenleving geboetseerd, worden kansen gecreëerd en zekerheid en vertrouwen gestimuleerd.

Lees verder