Nieuws

Nieuws

Geen verhoging eigen risico

15 juni 2009 door Eeke van der Veen in Gezondheidszorg

De minister van Volksgezondheid heeft toegezegd het eigen risico op de zorgverzekering komend jaar niet te verhogen.Ik had de minister daartoe opgeroepen. Om de bezuiniginsdoelstellingen te halen pleit de PvdA onder meer voor het in loondienst nemen van medisch specialisten.

Lees verder

Discriminatie homo’s verboden

9 juni 2009 door Anja Timmer in Homo-emancipatie

Ik ben bezorgd over een uitgelekt advies van de Raad van State waarmee het voor christelijke scholen makkelijker wordt om homoseksuele docenten te ontslaan. Uitgangspunt voor de PvdA is dat discriminatie vanwege het enkele feit dat iemand homoseksueel is per definitie verboden moet zijn. Een homoseksuele leraar of lerares mag niet worden afgewezen omdat hij of zij homoseksueel is, een homoseksuele relatie heeft of samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. Van de de PvdA mag je homo ‘zijn’ en ‘doen’. Bescherming van homoseksuele docenten staat voor ons voorop.

Lees verder

PvdA pleit voor specialisten in loondienst

9 juni 2009 door Eeke van der Veen in Gezondheidszorg

De PvdA vindt dat de medisch specialisten voortaan in loondienst moeten werken en niet langer per behandeling betaald moeten krijgen. Dat bepleit ik in reactie op een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de kosten voor medisch specialisten de pan uitrijzen. Het is onbegrijpelijk dat de kosten van medisch specialisten vorig jaar met 630 miljoen euro zijn gestegen.

Lees verder

Snel actie na aanvraag schuldhulp

5 juni 2009 door Jetta Klijnsma

Gemeenten moeten voortaan na een verzoek tot schuldhulp binnen vier weken tot actie overgaan. Dat moet resulteren in een individueel plan waarin ook de omstandigheden waaronder de schulden zijn ontstaan onder de aandacht worden gebracht. Het kabinet heeft ingestmd met mijn voorstel hiertoe.

Lees verder

PvdA pakt aan en loopt niet weg

29 mei 2009

In Rotterdam werk ik dagelijks aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Dat is politiek waar mensen echt iets aan hebben, in tegenstelling tot de ketelmuziek van veel politici op rechts.

Lees verder

Actieplan jeugdwerkloosheid

29 mei 2009 door Jetta Klijnsma in Jeugdwerkloosheid

Het kabinet heeft ingestemd met mijn voorstellen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Jongeren worden langer op school gehouden, intensiever begeleid naar bestaande vacatures en er worden meer stages aangeboden. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten.

Lees verder