Nieuws

Nieuws

Bosblog: Dinsdag 25 augustus 2009: Feyenoord

25 augustus 2009 door Wouter Bos in Sport

Al is het maar om mezelf even helemaal af te kunnen leiden van begrotingstekorten, staatsschuld, werkloosheid en andere deprimerende cijfers…..Feyenoord!

Lees verder

Peuterspeelzaal goedkoper voor kinderen met taalachterstand

21 augustus 2009 door Sharon Dijksma in Basisonderwijs

Elk kind moet met gelijke kansen aan de basisschool beginnen. Mijn streven is om geen enkel kind met een achterstand aan de basisschool te laten beginnen. Daarom stel ik twintig miljoen euro beschikbaar om de peuterspeelzaal goedkoper te maken voor peuters met een taalachterstand.

Lees verder

Marcel van Dam en de AOW

18 augustus 2009

Marcel van Dam, nu fel tegenstander van het verhogen van de AOW-leeftijd, pleitte hier drie jaar geleden zelf nog voor. Uitleg waarom hij van mening veranderd is, zou gepast zijn.

Lees verder

PvdA wil voorrang duurzame energie

17 augustus 2009 door Diederik Samsom in Energie

De PvdA wil dat duurzame energie voorrang krijgt op het overvolle elektriciteitsnet. Duurzame energie mag volgens mij nooit de dupe worden van de grote centrales, die de overcapaciteit veroorzaken.

Lees verder

Groepsdenken en mensdenken

13 augustus 2009

Het botst in de Nederlandse maatschappij. Het botst in Den Haag. Een beetje botst links met rechts. Dat botst zoals het altijd al botste. Over ditjes en datjes en zusjes en zo’tjes. Vooral over rekensommetjes. Dingen waarin er een gulden middenweg bestaat. Maar meer, harder en beslissender botst het tussen twee manieren over hoe je tegen mens en maatschappij aan kijkt. Daar waar het niet in de eerste plaatst centjes betreft. De hardste botsing is die tussen het zogenoemde mensdenken en het groepsdenken.

Lees verder

PvdA wil snelle aanpak burenoverlast

12 augustus 2009 door Attje Kuiken in Wonen (huur)

Veel gemeenten zijn nog te laks met het aanpakken van woonoverlast van directe buren en bewoners uit de straat of buurt en weten vaak niet hoe ze de problemen moeten aanpakken. Dat moet en kan beter. Om de problemen in kaart te brengen, stelt de PvdA een zwartboek op: burenoverlast@pvda.nl

Lees verder