Nieuws

Nieuws

Pimp de Krimp

10 februari 2017 in Wonen

We moeten meer aandacht voor hebben de effecten van bevolkingsafname. In het plan Pimp de Krimp staat dat de PvdA de komende jaren 300 miljoen euro wil uittrekken voor krimpregio’s.

Lees verder

Rechtse partijen zaaien twijfel over onafhankelijkheid wetenschap

9 februari 2017 door Mei Li Vos in Onderwijs

Deze week namen de rechtse partijen in de Tweede Kamer een motie aan die de wetenschap in twijfel trekt. Overdrijf ik? Nee. Ik waarschuw alleen voor moties die suggereren dat onze wetenschappers te links zijn en maar meningen verkondigen. Ik waarschuw voor politici die willen ingrijpen in de wetenschap.

Lees verder

Pak hardnekkig armoedeprobleem aan: verhoog bijstand en kinderbijslag en meer geld voor armoedebestrijding

8 februari 2017 in Werk en Economie

Ruim 600 duizend huishoudens leven onder de lage inkomensgrens en hebben eigenlijk niet genoeg om fatsoenlijk van te kunnen leven. Dat is ingrijpend. De PvdA wil daarom de komende jaren 100 miljoen extra investeren in armoedebestrijding, de bijstand met 100 miljoen verhogen en de kinderbijslag met 200 miljoen.

Lees verder

Elk kind verdient een eerlijke kans

8 februari 2017 in Samenleving en Democratie

Komende jaren willen we 100 miljoen extra investeren in armoedebestrijding, de bijstand met 100 miljoen verhogen en de kinderbijslag met 200 miljoen. Ook krijgen gemeenten extra geld om arme mensen te helpen.

Lees verder

Afschuw over massaexecuties Syrië

7 februari 2017 in Internationaal

Het is belangrijk om bewijsmateriaal van misdaden tegen de menselijkheid of andere gruweldaden vast te leggen zodat de daders later kunnen worden vervolgd.

Lees verder

Extra schoolkosten voor mbo’er omlaag

7 februari 2017 in Onderwijs

Iedereen verdient een gelijke kans in ons Nederland. Het is daarom belachelijk dat minderjarige mbo’ers veel duurder uit zijn dan hun leeftijdsgenoten op de havo. Daarom ben ik erg blij dat de Kamer vandaag een motie van mijzelf en het CDA aannam die het kabinet opdraagt die extra schoolkosten zo snel mogelijk te verlagen.

Lees verder

Baanbrekende wet tegen kinderarbeid

7 februari 2017 door Roelof van Laar

De Tweede Kamer heeft vandaag mijn verstrekkende initiatiefwet ‘zorgplicht kinderarbeid’ aangenomen. Ik ben blij met die steun. Het is de hoogste tijd dat uitbuiting uit onze winkels verdwijnt.

Lees verder

Meer geld voor huisartsen in achterstandswijken

6 februari 2017 in Zorg en Welzijn

Huisartsen in achterstandswijken zijn lokale helden, die er vaak uit overtuiging werken. We moeten ervoor zorgen dat ze goed uitgeruste praktijken hebben, waar de mensen die het ’t meest nodig hebben, ook écht geholpen worden. We moeten de huisartsen en de wijkverpleegkundigen op het schild hijsen en extra in hen investeren.

Lees verder

Ontheffing van de leerplicht is geen échte oplossing

6 februari 2017 in Onderwijs

Ontheffing van de leerplicht is geen echte oplossing. Scholen moeten extra ondersteuning krijgen om kinderen les te geven. Scholen moeten samen met ouders en kinderen kijken wat er nodig is om weer naar school te kunnen.

Lees verder

Homoseksualiteit en handicap in artikel 1 van de Grondwet

3 februari 2017 in Samenleving en Democratie

De rechten van homo’s en gehandicapten moeten expliciet worden vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet.

Lees verder

Spreek je uit voor vrijheid

1 februari 2017 in Onderwijs

Spreek je uit vóór de vrijheid om te geloven wat je wilt. Vóór de vrijheid om te zijn wie je bent. Vóór de vrijheid om te houden van wie je wilt. Dat zei ik bij de #HollandAgainstHate manifestatie.

Lees verder

Telefoon uit tegen de stress

1 februari 2017 in Werk en Economie

We hebben allemaal behoefte aan rust en ontspanning na een lange werkdag. Mensen verdienen daarom het recht om onbereikbaar te zijn. Na een lange dag hard werken is het fijn om thuis tijd door te brengen met het gezin of af te spreken met vrienden. Dat gaat lastig als er voortdurend een baas of collega in je hoofd fluistert dat je nog een mailtje moet bekijken of een berichtje moet beantwoorden.

Lees verder