Nieuws

Nieuws

Kinderen niet buitensluiten vanwege ouderbijdrage

14 februari 2017 in Onderwijs

Een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage en een helder totaal bedrag voor de bijdrage die ouders vrijwillig voor hun kinderen aan school kunnen verstrekken. Daartoe diende ik samen met de SP een motie in. Want geen kind mag buitenspel staan omdat zijn ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen.

Lees verder

Strijd voor meer werk en zekerheid

14 februari 2017 in Werk en Economie

Vandaag maakte het CBS nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt bekend: De werkloosheid daalt snel en steeds meer mensen komen weer aan de slag. Nederland heeft behoefte aan meer zekerheid in plaats van minder bescherming.

Lees verder

Hardere vuist tegen de onderwereld

14 februari 2017 in Veiligheid en Recht

Het is tijd om een vuist te maken tegen de ongebreidelde criminaliteit in regio’s die kampen met motorbendes, illegale wietteelt en de vermenging van de boven- en onderwereld. Daarom ontwikkelden wij een Deltaplan voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Lees verder

Vrouwen, laat je stem gelden – ga de politiek in

14 februari 2017 in Samenleving en Democratie

Het is aan de politieke partijen om actief te werven onder vrouwelijk en kleurrijk talent. Maar dan moeten we wel ja zeggen en dat begint nog steeds bij je vinger op te steken. Dat is belangrijk, want alleen zo kunnen nieuwe generaties zich herkennen in politiek als iets van iedereen.

Lees verder

Mijn Valentijnswens

14 februari 2017 in Onderwijs

Het is mooi dat een brede roze coalitie betere wetgeving steunt om acceptatie van homo’s te verbeteren. Maar uiteindelijk moet homo-acceptatie komen van dagelijks gedrag. We moeten onze ogen open houden voor de problemen die er nog altijd zijn.

Lees verder

Goed onderwijs & gelijke kansen voor iedereen

13 februari 2017 in Onderwijs

De PvdA wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. Investeren in onderwijs is daarvoor cruciaal.

Lees verder

Talent maximaal ontwikkelen

13 februari 2017 in Onderwijs

De PvdA wil dat studenten tegen het normale tarief voor collegegeld een tweede studie kunnen volgen. Zo voorkomen we dat instellingen een torenhoog collegegeld vragen, van soms wel 10.000 euro per jaar.

Lees verder

De blik van een trainer

12 februari 2017 door De Redactie

Ik vind het tijd om me uit te spreken. Want het is verschrikkelijk dat een aantal politici bewust onderscheid maakt tussen groepen. We zijn allemaal Nederlanders. Dan heb je niets aan kreten die mensen van elkaar verwijdert. En intussen begint iedereen zijn eigen partijtje omdat ze ergens tegen zijn.

Lees verder

Meer loon voor werknemers

12 februari 2017

De PvdA pleit er vandaag voor om de werkgeverspremies te verhogen met 1 procent van wat we met zijn allen verdienen, dat is ongeveer 8 miljard euro.

Lees verder

Goed werk en zekerheid voor iedereen

10 februari 2017 in Werk en Economie

We blijven strijden voor meer werk. Maar het gaat ook om goed werk. Daarom willen we de de komende jaren, bovenop de banen die er al bijkomen door de gunstige economische ontwikkeling, nog 100.000 banen extra creëren.

Lees verder

Interview met Lodewijk Asscher

10 februari 2017 in Samenleving en Democratie

Lodewijk Asscher zal als nieuwe partijleider bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de kar trekken. Journaliste Nynke de Jong voelde hem aan de tand over zijn ambities en drijfveren.

Lees verder

Met de investeringsbank richting een schone en inclusieve economie

10 februari 2017

Nederland krijgt dankzij Jeroen Dijsselbloem een nieuwe investeringsbank onder de naam Invest-NL. De bank gaat de verduurzaming van de Nederlandse economie versnellen en innoverende start-ups ondersteunen. Dit is een langgekoesterde wens van de PvdA. Wij willen toe naar een schone en duurzame economie waar voor iedereen een plek is. Dat kan niet zonder grote investeringen,

Lees verder