Nieuws

Nieuws

Wild-west in de horeca

10 januari 2017 door John Kerstens in Werk en Economie

In de horeca-sector geldt al drie jaar geen cao en dat leidt tot misstanden. Daarom mijn herhaalde oproep aan werkgevers in de horeca: ga weer met vakbonden om de tafel.

Lees verder

PvdA Live: met Lodewijk Asscher

10 januari 2017 in Kunst, Cultuur en Media

Kijk hier de Facebook Live van dinsdag 10 januari met Lodewijk Asscher terug.

Lees verder

Nieuwe, eerlijke en progressieve spelregels voor Europa

10 januari 2017 in Internationaal

Europa is voor veel mensen een symbool geworden van sociaal onrecht. Daarom zijn nieuwe, eerlijke en progressieve spelregels nodig. Wij moeten dit historische moment gebruiken om Europa socialer en eerlijker te maken.

Lees verder

Stop discriminatie op de arbeidsmarkt

3 januari 2017 in Samenleving en Democratie

Discriminatie op de arbeidsmarkt moet stoppen. De vernedering die vele jongeren met een migratieachtergrond ondergaan als ze solliciteren op een mooie vacature, maar afgewezen worden op basis van hun achternaam, is onacceptabel. De praktijk is zo hardnekkig dat het tijd wordt om een zwaar middel in te zetten: anoniem solliciteren.Stel je eens voor. Je hebt

Lees verder

Een gifpil voor de middenklasse

3 januari 2017 in Werk en Economie

Flex is een keuze, waarom die kruistocht tegen een vast contract? Voor mij als sociaaldemocraat blijft altijd voorop staan dat vast werk een vast contract verdient. Waardering en bescherming zijn juist in de moderne tijd onontbeerlijk voor de werknemer.

Lees verder

Doorgeschoten Fraudewet vorig kabinet versoepeld

23 mei 2016 door John Kerstens in Werk en Economie

Binnenkort stemt de Tweede Kamer voor versoepeling van de door het vorige kabinet (VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV) ingevoerde Fraudewet. Dat is goed nieuws: niet langer worden mensen die door de bomen het bos niet meer zien of een formuliertje een dag te laat inleveren behandeld als doorgewinterde criminelen die de boel willens en wetens besodemieteren.

Lees verder

Te strenge Fraudewet vorig kabinet wordt versoepeld

1 februari 2016 door John Kerstens in Werk en Economie

De door het vorige kabinet ingevoerde Fraudewet sloeg veel te ver door. De PvdA heeft zich met succes ingezet voor de versoepeling van de wet. Er wordt een eind gemaakt aan de situatie waarbij mensen met een uitkering nog verder in de problemen komen. Er wordt met de hoogte van de boete rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van mensen.

Lees verder

Mooi nieuws: te strenge Fraudewet aangepast

18 december 2014 door John Kerstens

Op 1 januari 2013 trad de ‘Fraudewet’ in werking, een erfenis van het vorige kabinet (CDA, VVD en gedoogpartner PVV) met als doel fraude in de sociale zekerheid stevig aan te pakken. De PvdA stemde toen tegen die wet. We zijn uiteraard voor het bestraffen van fraude (dat tast het draagvlak en daarmee de financiering van ons sociale zekerheidsstelsel aan), maar vonden dat de beoogde wet daarin doorschoot. Dat ook mensen die zich vergissen of door de bomen het bos niet meer zien, door die wet geconfronteerd zouden worden met hoge boetes. Dat blijkt nu in de praktijk ook het geval te zijn. Minister Asscher heeft in een debat deze week aangegeven de wet te zullen versoepelen. En dat is winst.

Lees verder

Handvatten voor maatwerk bij uitvoering fraudewet

28 mei 2014 door John Kerstens

Gisteren debatteerde de Tweede kamer over de ‘Fraudewet’. In eerdere debatten had ik minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd de uitvoerders van die wet (gemeentes, de SVB en het UWV) meer mogelijkheden te bieden voor maatwerk. Dat gaat de minister doen. Daarnaast zegde hij me gisteren toe dat, als blijkt dat dat onvoldoende werkt, dit najaar met de Kamer wordt bekeken of de wet misschien moet worden aangepast.

Lees verder