Nieuws

Nieuws

Mijn Valentijnswens

14 februari 2017 in Onderwijs

Het is mooi dat een brede roze coalitie betere wetgeving steunt om acceptatie van homo’s te verbeteren. Maar uiteindelijk moet homo-acceptatie komen van dagelijks gedrag. We moeten onze ogen open houden voor de problemen die er nog altijd zijn.

Lees verder

Goed onderwijs & gelijke kansen voor iedereen

13 februari 2017 in Onderwijs

De PvdA wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. Investeren in onderwijs is daarvoor cruciaal.

Lees verder

Talent maximaal ontwikkelen

13 februari 2017 in Onderwijs

De PvdA wil dat studenten tegen het normale tarief voor collegegeld een tweede studie kunnen volgen. Zo voorkomen we dat instellingen een torenhoog collegegeld vragen, van soms wel 10.000 euro per jaar.

Lees verder

De blik van een trainer

12 februari 2017 door De Redactie

Ik vind het tijd om me uit te spreken. Want het is verschrikkelijk dat een aantal politici bewust onderscheid maakt tussen groepen. We zijn allemaal Nederlanders. Dan heb je niets aan kreten die mensen van elkaar verwijdert. En intussen begint iedereen zijn eigen partijtje omdat ze ergens tegen zijn.

Lees verder

Meer loon voor werknemers

12 februari 2017

De PvdA pleit er vandaag voor om de werkgeverspremies te verhogen met 1 procent van wat we met zijn allen verdienen, dat is ongeveer 8 miljard euro.

Lees verder

Goed werk en zekerheid voor iedereen

10 februari 2017 in Werk en Economie

We blijven strijden voor meer werk. Maar het gaat ook om goed werk. Daarom willen we de de komende jaren, bovenop de banen die er al bijkomen door de gunstige economische ontwikkeling, nog 100.000 banen extra creëren.

Lees verder

Interview met Lodewijk Asscher

10 februari 2017 in Samenleving en Democratie

Lodewijk Asscher zal als nieuwe partijleider bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de kar trekken. Journaliste Nynke de Jong voelde hem aan de tand over zijn ambities en drijfveren.

Lees verder

Met de investeringsbank richting een schone en inclusieve economie

10 februari 2017

Nederland krijgt dankzij Jeroen Dijsselbloem een nieuwe investeringsbank onder de naam Invest-NL. De bank gaat de verduurzaming van de Nederlandse economie versnellen en innoverende start-ups ondersteunen. Dit is een langgekoesterde wens van de PvdA. Wij willen toe naar een schone en duurzame economie waar voor iedereen een plek is. Dat kan niet zonder grote investeringen,

Lees verder

Pimp de Krimp

10 februari 2017 in Wonen

We moeten meer aandacht voor hebben de effecten van bevolkingsafname. In het plan Pimp de Krimp staat dat de PvdA de komende jaren 300 miljoen euro wil uittrekken voor krimpregio’s.

Lees verder

Rechtse partijen zaaien twijfel over onafhankelijkheid wetenschap

9 februari 2017 door Mei Li Vos in Onderwijs

Deze week namen de rechtse partijen in de Tweede Kamer een motie aan die de wetenschap in twijfel trekt. Overdrijf ik? Nee. Ik waarschuw alleen voor moties die suggereren dat onze wetenschappers te links zijn en maar meningen verkondigen. Ik waarschuw voor politici die willen ingrijpen in de wetenschap.

Lees verder

Pak hardnekkig armoedeprobleem aan: verhoog bijstand en kinderbijslag en meer geld voor armoedebestrijding

8 februari 2017 in Werk en Economie

Ruim 600 duizend huishoudens leven onder de lage inkomensgrens en hebben eigenlijk niet genoeg om fatsoenlijk van te kunnen leven. Dat is ingrijpend. De PvdA wil daarom de komende jaren 100 miljoen extra investeren in armoedebestrijding, de bijstand met 100 miljoen verhogen en de kinderbijslag met 200 miljoen.

Lees verder

Elk kind verdient een eerlijke kans

8 februari 2017 in Samenleving en Democratie

Komende jaren willen we 100 miljoen extra investeren in armoedebestrijding, de bijstand met 100 miljoen verhogen en de kinderbijslag met 200 miljoen. Ook krijgen gemeenten extra geld om arme mensen te helpen.

Lees verder