Paal en perk aan topsalarissen

Paal en perk aan topsalarissen

Door Guusje ter Horst op 27 juni 2008 Delen  

Op mijn initiatief gaat het kabinet strikte regels stellen aan de hoogte van
de inkomens van bestuurders in de semipublieke sector. Daaronder vallen
organisaties met publieke taken, zoals universiteiten, de publieke omroepen, de
spoorwegen, woningcorporaties en het stad- en streekvervoer.

De wet die grenzen moet stellen aan topsalarissen, genaamd ‘Normering
topinkomens in de semipublieke sector’, bevat vier criteria waarmee bepaald
wordt waar het plafond van de salarissen van topbestuurders moet komen te
liggen:
– Vervult de organisatie een publieke taak?
– In hoeverre wordt ze bekostigd met overheidsgelden?
– Welk publiek belang behartigt de organisatie?
– Heeft ze te maken commerciële concurrentie?

De uitkomst bepaalt vervolgens het beloningsregime: volstaat verplichte
openbaarmaking, moet de sector een beloningscode hanteren of geldt het salaris
van de minister-president als maximum. Hoe wezenlijker de publieke taak, hoe
strenger het regime. 

PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer Paul Kalma: ‘Het kabinet toont hiermee
stevige daadkracht. Op sommige punten is minister Ter Horst zelfs nog strenger
dan de commissie-Dijkstal die haar hierover geadviseerd heeft. Maar dat is niet
voor niets. Belastinggeld mag niet gebruikt worden voor bovenmatige beloning van
topbestuurders. Nu hebben we een instrument in handen om paal en perk te stellen
aan deze topinkomens.’

Delen: