Verplaatsen activiteiten naar buitenland geen grond collectief ontslag

Verplaatsen activiteiten naar buitenland geen grond collectief ontslag

Door Mariëtte Hamer op 12 december 2011 Delen  

De PvdA zal bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid de regering verzoeken het overhevelen van activiteiten naar
het buitenland (offshoring) als grond voor ontslag te verbieden. Natuurlijk mag
het bedrijfsleven werkzaamheden naar het buitenland verplaatsen, in een
concurrerende wereldeconomie is dit soms onvermijdelijk, maar de werkgever moet
wel de verantwoordelijkheid nemen overtollige medewerkers naar nieuw werk te
begeleiden.

Bij offshoring worden werkzaamheden naar het buitenland (vaak zogenaamde
lagelonenlanden) verplaatst, terwijl er voor uitvoering van deze taken in het
algemeen voldoende werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt beschikbaar zijn.
Meer offshoring zorgt zo niet alleen voor minder werkgelegenheid in
gestandaardiseerde industrie, maar ook in specialistische ICT omdat steeds meer
opdrachten in India worden ondergebracht. Momenteel kunnen Nederlandse
bedrijven, als zij banen naar het buitenland willen offshoren, zonder problemen
collectief ontslag aanvragen voor de overtollige werknemers in Nederland.
Offshoring is namelijk een erkende grond voor ontslag.

De PvdA vindt dit onacceptabel. Terwijl het betreffende bedrijf geen
verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor het banenverlies, zijn er grote
maatschappelijke gevolgen. De ontslagen medewerkers vinden vaak geen baan en
komen in uitkeringen terecht die worden betaald door de Nederlandse
belastingbetaler. Terwijl het betreffende bedrijf meer winst maakt door
offshoring, betaalt de belastingbetaler zo de kosten van het ontslag.

De PvdA vindt dit in een tijd van stijgende werkloosheid en een groot
overheidstekort niet aanvaardbaar. Offshoring moet daarom worden geschrapt als
grond voor collectief ontslag.

De huidige regelgeving leidt tot kapitaalvernietiging, omdat de overheid veel
geld investeert in beroepsopleidingen van werknemers wiens banen na offshoring
verdwijnen. Ook zorgen te gemakkelijke regels bij het verplaatsen van productie
naar het buitenland ervoor dat bedrijven te weinig investeren in bijscholing van
werknemers, wat slecht is voor de Nederlandse concurrentiepositie. Ten slotte
hebben de bedrijven die offshoren vaak eerst geprofiteerd van overheidssubsidies
voor innovatieontwikkeling, waarna ze de innovatie wel in het buitenland laten
produceren en de werkgelegenheid weglekt. Daarom moet de werkgever zijn
verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor werk.

Lees ook mijn andere voorstellen
hoe
het kabinet het aantal banen in Nederland op peil kan houden >

Delen: