Overheid moet sociaal aanbesteden

Overheid moet sociaal aanbesteden

Door Mariëtte Hamer op 1 februari 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat de overheid stevige sociale criteria opneemt
bij aanbestedingen. Dat houdt in dat aanbestedingen van de overheid naast
financiële winst ook sociale winst opleveren. Bij aanbestedingen van de overheid
moet wat mij betreft minimaal vijf procent van het personeel bestaan uit
langdurig werklozen of arbeidsgehandicapten. De overheid moet het goede
voorbeeld geven.

Ook moeten zelfstandige ondernemers en het midden- en kleinbedrijf (mkb)
gemakkelijker kunnen meedoen bij aanbestedingen. Kleine ondernemingen verdienen
een eerlijke kans ten opzichte van grote bedrijven om nieuwe opdrachten te
krijgen.

De PvdA wil een einde maken aan aanbestedingen in de zorg, en dan vooral de
thuiszorg. Wij maken ons zorgen over de gevolgen voor patiënten en
zorgverleners. In de zorg hebben aanbestedingen meer nadelen dan voordelen.

Sociaal aanbesteden is voor de PvdA ook het waarborgen van de
arbeidsvoorwaarden van werknemers bij overnames. We willen meer aandacht voor de
positie van deze werknemers. Onder andere door bij een overname van (een deel
van) een onderneming, de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in ieder geval
gelijk te houden. Verslechtering van de arbeidsvoorwaarden mag nooit een optie
zijn.

Delen: