Over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)

Over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)

Over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)
Pixabay / Geralt

Door Jan Vos op 20 december 2014 Delen  

De wereldeconomie verandert snel. Opkomende economieën zoals Brazilië en India, maar ook China en Rusland, nemen een steeds groter gedeelte van de wereldhandel voor hun rekening. Dat bedreigt de positie van Nederland als handelsnatie en onze standaarden voor goede producten en eerlijk werk. Een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigde Staten kan helpen onze concurrentiepositie en standaarden te beschermen en zorgt voor economische groei in Nederland, zonder extra overheidsinvesteringen.

Ik ben voorstander van een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS, mits dit akkoord eerlijk is en niets afdoet aan onze standaarden voor fatsoenlijke producten en goed werk. Iedere dag wordt voor 2 miljard euro aan goederen en diensten gekocht en verkocht tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De EU en VS hebben daarmee de meest omvangrijke handelsrelatie ter wereld, maar deze relatie kent nog veel obstakels. Bedrijven die op dit moment op de Europese en de Amerikaanse markt zaken doen, moeten aan verschillende producteisen en regels voldoen. Dat kost tijd en geld. Door de Europese en Amerikaanse regelgeving beter op elkaar aan te laten sluiten en importtarieven af te schaffen, kan de economie groeien zonder extra overheidsinvestering. Dat levert, volgens de Europese Commissie, ieder huishouden van vier personen 545 euro per jaar extra op.

Samen vormen de VS en EU een groot machtsblok. Wanneer zij afspraken maken over milieubescherming, voedselveiligheid en arbeidsrechten, kunnen andere landen daar niet zomaar omheen. Door samen te werken met de VS heeft de EU daarom een goede startpositie om haar afspraken voor eerlijke handel en goed werk ook af te dwingen in de handel met andere landen. Dat vinden wij als Tweede Kamerfractie een belangrijk voordeel van dit verdrag. Maar ook wij hebben onze zorgen over een open markt. In de EU stellen we hoge eisen aan onze producten. Wij willen geen chloorkippen, genetisch gemodifi ceerd voedsel of hormoonvlees uit Amerika in onze supermarkten. Ook mogen onze goede arbeidsomstandigheden en werknemersrechten niet in het geding komen, omdat we de concurrentie met de VS aan moeten gaan. Lilianne Ploumen en de Eurocommissaris voor handel hebben toegezegd dat dit handelsverdrag onze standaarden niet in gevaar zal brengen. De PvdA-Tweede Kamerfractie zal hen houden aan deze belofte. Zolang wij niet zeker zijn dat onze standaarden gerespecteerd worden, zullen wij niet instemmen met dit akkoord.

TTIP moet het makkelijker maken voor Europese bedrijven om investeringen te doen in de VS en andersom. In het verleden is het voorgekomen dat landen hun regelgeving aanpasten om buitenlandse investeerders te benadelen. Om dit te voorkomen heeft de Europese Commissie voorgesteld om Investor-State Dispute Settlement (ISDS), een arbitragemechanisme, in het verdrag op te nemen. ISDS is een onafhankelijk tribunaal waar buitenlandse investeerders een klacht in kunnen dienen als zij denken dat zij benadeeld worden. Het veiliger maken van investeren in het buitenland is goed, maar mag niet ten koste gaan van onze vrijheid om zelf nieuwe regelgeving in te voeren. Wij delen daarom de zorgen over het arbitragesysteem en zullen dan ook alleen met TTIP instemmen als alle zorgen zijn weggenomen.

Delen: