Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Door Attje Kuiken op 22 april 2015 Delen  

De PvdA wil dat mensen niet op straat zwerven en dat mensen die terug moeten naar hun land van herkomst daadwerkelijk terug gaan. Het nieuwe plan voor zes opvanglocaties is een belangrijke stap in de goede richting. Mensen kunnen daar een tijd lang zonder voorwaarden verblijven. Er wordt beter gewerkt aan terugkeer. Mensen die er buiten hun schuld niet in slagen terug te keren worden niet langer op straat gezet. Door dit plan gaan minder mensen door de stad zwerven en keren meer mensen terug naar het land van herkomst. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

De zes nieuwe voorzieningen komen in de vijf grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, en in Ter Apel, en vormen een samenwerking tussen Rijk en gemeenten. Gemeenten houden bovendien altijd de mogelijkheid om in individuele gevallen en noodsituaties noodopvang te bieden.

Rijk en gemeenten gaan onderling afspraken maken over de wijze waarop de opvang van niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen kan gaan plaatsvinden. Het doel is enerzijds goede opvang te creëren en anderzijds tot een beter terugkeerbeleid te komen. In dit bestuursakkoord met de gemeenten zullen nadere afspraken over de duur van de opvang worden gemaakt.

De Raad van State en de Centrale Raad van Beroep doen later dit jaar richtinggevende uitspraken over het oordeel van de Raad van Europa. Als daar verplichtingen uit volgen, zal het kabinet die opvolgen, bovenop deze nieuwe voorzieningen. Tot die tijd blijft het Rijk de huidige opvangvoorzieningen financieren.

De PvdA is tevreden met dit nieuwe plan. Het zorgt ervoor dat er minder uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zwerven en dat er beter gewerkt wordt aan terugkeer. Dat is een stap in de goede richting.