Optreden tegen heling

Optreden tegen heling

Door Ahmed Marcouch op 29 november 2012 Delen  

Het moet veel moeilijker worden om gestolen waar op verkoopsites en in tweedehandszaken te verkopen. Daarom komt de Partij van de Arbeid met een plan om de herkomst van producten die op verkoopsites, zoals Marktplaats, worden aangeboden transparanter te maken en om pandjeshuizen beter te controleren. Zolang er een markt is voor gestolen waar, is diefstal lucratief. De PvdA wil die markt zoveel mogelijk verstoren.

Jaarlijks wordt er aangifte gedaan van 670.000 diefstallen. Slechts een op de elf van deze zaken wordt opgelost. Tegenover deze cijfers staan 6.000 geregistreerde gevallen van heling. Ik geloof best dat niet alle dieven de gestolen waar doorverkopen, maar het contrast is hier wel erg groot. Daarbij komt dat het voor de politie op het moment nagenoeg onmogelijk is om effectief tegen heling op te treden. Daarom moet de politie niet alleen meer aandacht hebben voor heling, maar er moet ook beter zicht komen op de herkomst van tweedehands aangeboden goederen.

Het is voor zowel de beheerders als bezoekers van bijvoorbeeld Marktplaats of een pandjeshuis lang niet altijd eenvoudig om zelf in te schatten of het product wel eerlijk is verkregen. We hebben er dus allemaal baat bij als we beter zicht krijgen op de herkomst van tweedehands goederen. Daarom doe ik een aantal voorstellen:

  • Moedig het plaatsen van serienummers (en aankoopbon) bij de advertentie aan. Bij de verkoop van producten waarvan bekend is dat ze veel gestolen worden, zoals mobiele telefoons, audioapparatuur, foto- en videocamera’s, pc’s en fietsen, kan het helpen. Dat geeft geen zekerheid, maar schrikt oneerlijke verkopers eerder af.
  • Controleer verkopers die de gegevens niet kunnen leveren. Het niet kunnen plaatsen van een aankoopbon, maar zeker het niet kunnen of willen melden van het serienummer kan een aanwijzing zijn voor heling.
  • Laat beheerders van websites, eigenaars van pandjeshuizen en de politie scherper controleren. De politie kan zich hierbij voordoen als potentiële klant. In ieder geval moet de politie bovenop verdachte ‘serieverkopers’ zitten.

Voor pandjeshuizen, waar je spullen als onderpand voor contant geld heen kunt brengen, ligt het iets ingewikkelder. Daarom moeten gemeentes meer mogelijkheden krijgen om de handel en wandel van deze ‘ouderwetse’ tweedehands zaken na te gaan. Met het noodzakelijk maken van vergunningen en het natrekken van eigenaars van pandjeshuizen voorkom je dat er louche pandjeshuizen worden opgericht.

Ook willen we dat wordt bijgehouden wat wordt ingekocht en verkocht. Wie de kopers en verkopers zijn. De gemeentes moeten controleurs aanstellen om te bekijken of pandjeshuizen zich aan deze regels houden. Dit is hard nodig om ervoor te zorgen dat gestolen spullen onder valse voorwendselen worden verkocht. De PvdA gaat graag de strijd aan met heling en wil er alles aan doen om oneerlijke verkopers sneller door de mand te laten vallen.