Optreden tegen buurtasocialen

Optreden tegen buurtasocialen

Door Attje Kuiken op 21 mei 2008 Delen  

Ik wil dat er harder kan worden opgetreden tegen overlast van zogenaamde
buurtsasocialen die voor veel overlast in de wijk zorgen. Hardleerse
hangjongeren moeten harder gestraft kunnen worden. Er is in onze buurten geen
ruimte voor asociale bewoners.

De Tweede Kamer besprak deze week een actieplan van minister Ter Horst om
overlast en verloedering tegen te gaan. In dit plan staat onder meer gemeenten
meer mogelijkheden moeten hebben om jeugdoverlast aan te pakken. Hierbij is het
zaak dat verschillende instellingen en organisaties met elkaar samenwerken omdat
de problematiek vaak meervoudig is. Dit kan door een gezamenlijke aanpak van
politie, justitie, onderwijs, jeugdzorg, woningbouwcorporaties en door het
betrekken van ouders bij het aanpakken van de problemen die hangjongeren
veroorzaken.

Ik juich het actieplan toe. Wel wil ik dat er een concretere aanpak van
zogenaamde buurtasocialen komt: mensen die keer op keer zorgen voor overlast,
vernielingen en ander vervelend gedrag. Zo zou er een optelsysteem kunnen worden
ingesteld, waarbij harder kan worden opgetreden tegen mensen die meerdere keren
overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door strengere straffen of hogere boetes.

Grote bekken, geluidsoverlast, vuil, vernielingen en intimiderend gedrag
kunnen in onze buurten waar iedereen dicht op elkaar woont, niet worden
getolereerd. Wie niet leert en keer op keer voor overlast zorgt, moet harder
aangepakt kunnen worden. Dat geldt zowel voor rotzooi trappende jongeren als
voor asociale bewoners.

De minister heeft in het debat toegezegd dat ze kijkt hoe invulling kan
worden gegeven aan een strengere aanpak van deze overlastveroorzakers.