Voetbalgeweld: Opstelten moet ingrijpen

Voetbalgeweld: Opstelten moet ingrijpen

Door Tjeerd van Dekken op 19 september 2011 Delen  

Fysiek en verbaal geweld hoort niet op en om het voetbalveld thuis. Het wordt tijd dat de minister ingrijpt en het plan Voetbal en Veiligheid zodanig uitvoert dat dergelijke praktijken daadwerkelijk een halt wordt toegeroepen. Dat kan bijvoorbeeld door het invoeren van een voetbalwet naar Engels model, waarbij ‘supporters’ die zich misdragen hoge boetes krijgen, zich tijdens voetbalwedstrijden moeten melden op het politiebureau, en hooligans definitief uit stadions geweerd kunnen worden.

Het is deze voetbalcompetitie elke week wel ergens raak, met afgelopen weekend als triest dieptepunt met onder andere het geweld in Rotterdam, spreekkoren bij Ajax-PSV, agressieve Veendam-supporters en geweld bij een amateurwedstrijd. Dit is absoluut onaanvaardbaar. Voetbal moet een feest zijn, waar iedereen veilig en met plezier naar toe kan.

In 2010 is de zogenaamde Voetbalwet aangenomen en de minister stelde in 2011 een prachtig plan op, Voetbal en Veiligheid. De uitvoering van dit plan faalt echter jammerlijk. Ik heb de minister daarom, samen met mijn collega Ahmed Marcouch, opgeroepen met het Supportersplatform Betaald Voetbal (SVB) en met de KNVB te onderzoeken welke extra maatregelen nodig zijn om dergelijke praktijken een halt toe te roepen. Zodat de kleine groep hooligans het voetbal niet langer verpest voor de echte supporters.

De vragen die ik met mijn collega Ahmed Marcouch heb gesteld:

1. Hebt u kennis genomen van de berichten over gewelddadige demonstratie van Feijenoord supporters, de afschuwelijke spreekkoren bij PSV – Ajax, agressieve supporters van Veendam die de spelersbus van Emmen binnenstormen en het geweld in en om het veld bij amateurvoetbalwedstrijd van KVVA – VOP C-junioren?

2. Hoe beoordeelt u deze berichten? Bent u met ons van mening dat fysiek en verbaal geweld niet om en in het veld thuis hoort en dat voetbal veiliger moet en veiliger kan?

3. Hoe verhouden het geweld dat gebruikt werd bij de demonstratie van Feijenoord-supporters, de nare spreekkoren bij PSV –  Ajax en  het binnenstormen van de spelersbus van Emmen door de supporters van Veendam zich tot uw voornemen tot stevige uitvoering van het plan ‘voetbal en veiligheid’? Bent u van mening dat dit jammerlijk faalt? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

4. Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn in overleg te treden met het Supportersplatform Betaald Voetbal (SVB) en met de KNVB om te onderzoeken welke extra maatregelen nodig zijn om dergelijke praktijken een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van dit overleg?

5. Bent u bereid om in overleg te treden met burgemeesters, Supportersplatform Betaald Voetbal (SVB) en de KNVB over het invoeren van een voetbalwet naar Engels model? Bent u met ons van mening dat ook in Nederland desnoods definitief geweerd moeten kunnen worden als zij zich ernstig misdragen? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten? Zo ja, op welke termijn kan de kamer uw reactie tegemoet zien?

6. Hebt u kennis genomen van het bericht “Voetbalwedstrijd verandert in veldslag” over de toeschouwers die elkaar massaal te lijf gingen, onder toeziend oog van de jonge voetballers nadat een grensrechter een speler te lijf was gegaan met zijn vlaggenstok? Zo ja, hoe beoordeeld u dit bericht?

7. Is hier sprake van een incident of heeft het geweld rondom amateurwedstrijden inmiddels een structureel karakter? Heeft u inzicht in het aantal incidenten dat zich jaarlijks bij jeugdwedstrijden voordoet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de incidenten die het afgelopen jaar hebben voorgedaan en waarbij de politie betrokken was?

8. Bent u van mening dat het beleid dat gericht is op veilig en sportief jeugdvoetbal volstaat? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, welke rol ziet u voor zichzelf?