Minister maakt rommeltje van wetgevingsproces Nationale Politie

Minister maakt rommeltje van wetgevingsproces Nationale Politie

Door Ruud Koole op 3 juli 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid vreest dat het voorstel voor een nationale politie van minister Opstelten ten koste zal gaan van de betrokkenheid en de bekendheid in de buurt en de doelmatigheid van de politie. Voor alle duidelijkheid: de PvdA is niet tegen een nationale politie. Maar die moet wel gebaseerd zijn op zorgvuldige wetgeving. De vraag is of dit wetsvoorstel een goed georganiseerde politie die stevig verankerd is in de democratische rechtsstaat dichterbij brengt.

De minister stuurde de Eerste Kamer één week geleden het concept voor het voorstel van de Politiewet. Hoe kan de Eerste Kamer de wet op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid beoordelen, wanneer zij die wet niet volledig kent? Terwijl het toezien op zorgvuldige wetgeving één van de belangrijkste taken van de Eerste Kamer is, wordt gevraagd daar van af te zien. Door het Politiewetsvoorstel op essentiële punten te wijzigen en hiervoor pas stappen te zetten na aanvaarding van dit wetsvoorstel, maakt minister Opstelten een rommeltje van het wetgevingsproces.

Ook de PvdA vindt dat veranderingen noodzakelijk zijn om de organisatie van de politie te verbeteren. Veranderende omstandigheden nopen soms tot organisatorische aanpassingen. Bovendien functioneerden de huidige 25 zelfstandige politieregio’s in de periode na 1993 op sommige punten als autonome koninkrijkjes en dat kwam de interne samenwerking niet ten goede.

Begin mei dit jaar schreef een politievrouw uit Raalte op persoonlijke titel een brief aan alle leden van de Eerste Kamer: ‘Ik, en vele collega’s met mij, hebben geen goed gevoel over de naderende vorming van de nationale politie. Zo worden de basisteams weer groter, wat volgens mij de plaatselijke bekendheid en betrokkenheid niet ten goede komt… Ik ben er erg bang voor dat we nu met stoom en kokend water er een reorganisatie door gaan drukken en dat we over een paar jaar ons achter de oren krabben en moeten constateren dat we te hard van stapel zijn gelopen en aantal dingen afgeschaft/weggegooid zijn die eigenlijk hadden moeten blijven bestaan.’ Anderhalve week geleden riep de burgemeester van Den Haag, Van Aartsen, de Eerste Kamer via de media op de politiewet te verwerpen. Hoewel hij een groot voorstander van de nationale politie is, vertoont het wetsvoorstel dat er nu ligt volgens hem ‘op een aantal fronten toch heel wat feilen’.

Hoe men deze opinies van twee mensen, die zeer betrokken zijn bij het werk van de politie, ook wil waarderen: zij tonen nog eens aan hoezeer zorgvuldige wetgeving noodzakelijk is.