Neem opslag biometrische gegevens niet voor lief

Neem opslag biometrische gegevens niet voor lief

Door Pierre Heijnen op 3 november 2010 Delen  

Het onlangs verschenen WRR-rapport
Happy
Landings, het biometrisch paspoort als black box
?” is zeer kritisch over de
voorgenomen centrale opslag van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.
Eerder heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd. Ook de PvdA. Nu de WRR echter
grote vraagtekens zet bij dit besluit, vind ik dat we er opnieuw naar moeten
kijken. Daarom moet het kabinet reageren op dit rapport. Intussen moet de bouw
van een centrale opslag worden opgeschort totdat de Kamer met de minister over
dit rapport heeft kunnen spreken. Onze privacy vergt zorgvuldige besluitvorming
en zo nodig heroverweging van eerdere besluiten.

Hieronder mijn vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties:

1. Heeft u kennis genomen van de WRR publicatie nr. 46 getiteld
“Happy
Landings, het biometrisch paspoort als black box
”? [1]

2. Bent u voornemens een kabinetsreactie te maken op de conclusies van dit
rapport? Zo ja, wanneer kan de Kamer deze reactie tegemoet zien? Zo nee, waarom
niet?

3. Bent u bereid om de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een
centrale opslag van biometrische gegevens op te schorten totdat de Kamer met de
minister over de reactie op dit WRR-rapport van gedachten heeft kunnen
wisselen?Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid de Kamer een volledig overzicht te doen toekomen van de
wijze waarop  andere EU-lidstaten de EU-richtlijnen met betrekking tot
paspoorten en identiteitsbewijzen implementeren in het bijzonder ten aanzien van
verificatie van gegevens bij uitgifte en de wijze van opslag van biometrische
gegevens? 

Delen: