Diversiteit moet! Deel je ervaringen

Diversiteit moet! Deel je ervaringen

Door Pierre Heijnen op 4 januari 2011 Delen  

De Tweede Kamer spreekt later deze maand op mijn initiatief over het
diversiteitsbeleid bij de overheid. De PvdA vindt dat de overheid een
afspiegeling moet zijn van de samenleving. In het Gedoogakkoord staat dat het
kabinet ‘het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische
herkomst’ beĆ«indigt. De PvdA berust daar niet in en zal op 20 januari
nadrukkelijk wijzen op de vele voordelen van het diversiteitsbeleid. Jij kunt
ons daarbij helpen. Mail je ervaringen naar
p.heijnen@tweedekamer.nl.

De PvdA vindt dat vrouwen, allochtonen, jongeren, ouderen en gehandicapten
evenveel kans moeten hebben op de arbeidsmarkt. Om in de nabije toekomst in alle
vacatures te kunnen voorzien, is iedereen nodig. Om dat te bereiken is beleid
nodig. Dat gaat niet vanzelf. De afgelopen jaren is door de overheid op alle
niveaus veel geïnvesteerd in het scheppen van gelijke kansen voor de
verschillende groepen op de arbeidsmarkt. Dat vergt bijzondere maatregelen, bij
de politie, bij defensie, in het onderwijs, de overheid zelf.

Delen: