Oprichting landelijke werkgroep Sport

Oprichting landelijke werkgroep Sport

Door De Redactie op 17 januari 2013 Delen  

Sport doet er toe, ook in de sociaaldemocratie! Al sinds de oprichting van de Nederlandse Arbeiders Sportbond (NSB) in 1926 zijn de twee werelden zichtbaar met elkaar verbonden. Waar de sport voorheen werd gezien als iets van de elite, is het nu –zo’n 9 decennia later– van de gewone man op straat en niet meer weg te denken als instrument om sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken.

De maatschappelijke kracht van sport zit onder andere in het stimuleren van verbindingen tussen mensen, het mogelijk maken van integratie, de gezondheid (preventief) te bevorderen, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het meedoen. De verbinding tussen de sociaaldemocratie en sport is op dit moment binnen de Partij van de Arbeid helaas onvoldoende zichtbaar; voor leden en niet-leden. Tijd om daar verandering in aan te brengen!

Yusuf Çelik, Bjorn Boekholt en Tjeerd van Dekken nemen het initiatief om een landelijke werkgroep Sport van de PvdA in het leven te roepen. De werkgroep Sport gaat op relevante sportdossiers gevraagd en ongevraagd de partij, de woordvoerder Sport van de Tweede Kamerfractie van advies voorzien. De werkgroep Sport zal bestaan uit bestuurders, lokale woordvoerders sport, professionals uit het werkveld en geïnteresseerde PvdA-leden.

De werkgroep vergadert op 27 februari 2013 om 19.00 uur in de Tweede Kamer voor het eerst. Vooraf aanmelden is verplicht! Ben je geïnteresseerd en wil jij meedenken om de sport binnen de samenleving en binnen de PvdA hoger op de agenda te krijgen? Meld je dan nu aan! Aanmelden kan door een e-mail te versturen of te bellen naar Yusuf Çelik (Tilburg); yusintil@hotmail.com of 06-23331817.