In dit akkoord zie je de prijs van de angst

In dit akkoord zie je de prijs van de angst

Door Ronald Plasterk op 4 oktober 2010 Delen  

Goed, er komen 500 animal cops en je mag voortaan inbrekers in elkaar slaan.
Maar hoe gaat het met de economie? Het CPB heeft het regeerakkoord doorgerekend.
De conclusies zijn rampzalig, schrijf ik in een ingezonden bijdrage in de
Volkskrant afgelopen zaterdag. Klik op ‘lees verder’ voor het volledige artikel.

Dit artikel is overgenomen uit de Volkskrant van zaterdag 2 oktober.

‘Goed, er komen 500 animal cops , en je mag voortaan inbrekers in elkaar
slaan. Maar hoe gaat het met de economie? Het CPB heeft het regeerakkoord
doorgerekend. De conclusies zijn rampzalig.

De groei van de werkgelegenheid als gevolg van het VVD-programma zou 4
procent zijn, bij de PvdA 2,5 procent; maar in Rutte’s regeerakkoord is er
slechts 1 procent over. Wel komen er 110.000 werklozen bij. De hele stad Utrecht
thuis op de bank.

De financiële crisis wordt afgewenteld op burgers. Het CPB concludeert: ‘Het
pakket bestaat uit 8,75 miljard euro netto bezuinigingen en 6,25 miljard euro
netto lastenverzwaring.’ Dus niets 18 miljard bezuinigen! Omdat de drie partijen
de hoge inkomens ontzien, komt deze lastenverzwaring terecht bij mensen die het
niet breed hebben. Hun koopkrachtontwikkeling is dramatisch slecht. Het CPB:
‘Het effect op alleenverdieners met lage en middeninkomens is in doorsnee -1 tot
-1,5 procentpunt per jaar.’ Over de hele periode 2011-2015 gaan daardoor alle
midden- en lage inkomens voor alleenstaanden er 5 tot 7,5 procent op achteruit.

Maar daar begint het pas. Het CPB: ‘Specifieke groepen ondervinden meer
nadeel door cumulatie van effecten. De versobering van de zorgtoeslag raakt alle
huishoudens met lage inkomens. Huishoudens in de bijstand hebben nadeel van de
berekeningswijze van het sociale minimum. Huishoudens met kinderen hebben
dikwijls nadeel van de verlaging van het kindgebonden budget en soms ook nog
eens van de verlaging van de kinderopvangtoeslag.’

Het koopkrachtplaatje voor 65-plussers laat een grote spreiding zien, met
uitschieters van -5 procent per jaar, dus die ongelukkigen raken in de periode
Rutte een kwart van hun inkomen kwijt. Alleen de werkende tweeverdieners boven
tweemaal modaal boeren goed. Als je de pech hebt niet een eigen huis te
bezitten, verlies je op je huurtoeslag. Je gaat er op achteruit als je vaker
naar de dokter moet. De bijstandsgerechtigde levert op den duur 2.000 euro in.

Het is daarom slim dat Maxime Verhagen het CDA-congres zo snel gepland heeft
dat de doorrekening door het Nibud van de koopkrachteffecten voor gezinnen te
laat komt.

De netto-investeringen in het onderwijs zijn nul. Rutte zei dat er geld werd
weggehaald bij besturen en besteed aan onderwijs, maar dat was niet helemaal de
waarheid. Er wordt 1,5 miljard bezuinigd op onderwijs, en daarvan is maar 20
miljoen een bezuiniging op raden en instituten, terwijl er 300 miljoen van het
mbo wordt weggehaald, 300 miljoen van het passend onderwijs, 11 miljoen van het
voortgezet onderwijs, 90 miljoen van innovatie. En dat alles wordt weer
teruggepompt naar plus- en wijkscholen. Veel bestuurlijke drukte, balletje
balletje, maar netto gebeurt er niets.

Alle politieke partijen hadden in hun programma 29 miljard aan bezuinigingen
ingevuld. Alleen SP en PVV deden dat niet. Nu blijkt, laatste citaat CPB: ‘De
maatregelen zorgen voor een verbetering van de houdbaarheid met 20 miljard
euro.’

Rutte schept werkloosheid, raakt lage en middeninkomens, doet niets aan
onderwijs en lost de staatsschuld niet op. Een slechtere combinatie is niet
denkbaar. De partijen hebben alles negatief uitgeruild: als jij dit niet doet,
doen wij dat niet. Het zou heel anders kunnen als je bereid bent economie en
overheid beter in te richten in plaats van te kaasschaven tot de vellen erbij
hangen.

In dit akkoord zie je de prijs van de angst. Angst om iets te doen aan de
woningmarkt, de mobiliteit, het echt heroverwegen van overheidstaken, het
herinrichten van het zorgstelsel of een vergroening van het belastingstelsel.
Angst voor de kiezers, voor het buitenland, voor de toekomst, voor elkaar. Een
slechte leidraad.’

Delen: