Opening Woonzorgcentrum

Opening Woonzorgcentrum

Door Jet Bussemaker op 10 maart 2010 Delen  

Deze week heb ik het Osira Woonzorgcentrum De Rietvinck geopend. Dit is een
mooi voorbeeld van hoe het gewone leven de zorg in moet komen en niet andersom.
Als staatssecretaris was dit voor mij een belangrijk motto bij het tot stand
brengen van zorgvernieuwingen.

De Rietvinck is een woonzorgcentrum in het hartje van Amsterdam voor ouderen
en mensen met een beperking. In dit centrum is zelfstandigheid gecombineerd met
een beschermde omgeving. Het centrum heeft (zorg) appartementen en kleinschalige
groepswoningen.

De Rietvinck is ook een trefpunt voor buurtbewoners, in het bijzonder voor
homoseksuelen. Er is een dagverzorging voor ‘roze ouderen’ en De Rietvinck
organiseert maandelijks het Café Rosé. Daarmee heeft het ook een betekenis voor
welzijn van buurtbewoners. Ik hoop van harte dat de integratie van AWBZ-zorg en
WMO-welzijn hier verder gestalte zal krijgen.

Het Woonzorgcentrum De Rietvinck vormt ook de thuisbasis van Het Rietvinck
College, dit is een samenwerking tussen OsiraGroep en het ROC van Amsterdam. In
dit concept ‘runnen’ de studenten De  Rietvinck en worden ondersteund door
professionele werkcoaches. Dit biedt de studenten een unieke leer/werk omgeving.
Het ontwikkelen van Zorgcolleges heb  ik als staatssecretaris  gestimulee. Ht is
naar mijn mening dé manier om de instroom van studenten in de zorgscetor te
vergroten en om de uitval tijdens de opleiding te verkleinen.

De Rietvinck heeft volgens mij alles in zich om een mooie voorziening voor de
toekomst te zijn. Het is een mooi voorbeeld van hoe een voorziening kan
aansluiten bij diversiteit. Het laat ook zien dat een traditionele voorziening
omgevormd kan worden tot een kleinschalige voorziening met meer privacy. Ik heb
de afgelopen jaren sterk gepleit voor het omvormen van de grootschalige
voorzieningen naar voorzieningen van goedschaligheid, met meer privacy,
veiligheid en persoonlijke begeleiding. Ik blijf het van nabij volgen, nu als
betrokken bewoonster van Amsterdam.