Op stoom

Op stoom

Door Hans Spekman op 21 november 2013 Delen  

Sinds mijn aantreden als partijvoorzitter werken we aan een aantal vernieuwingen binnen de partij. Deze maand kende in dat opzicht een paar mooie opstekers.

Vanavond presenteert Ad Melkert zijn rapport hoe we de bakens kunnen verzetten. Ik mag van hem het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Ik wil Ad en zijn commissieleden via deze weg alvast hartelijk danken voor het vele werk dat zij hebben verzet.

De Commissie Melkert moet, net als Van Waarde van de Wiardi Beckman Stichting en Jan Hammings nog lopende project ‘Einde aan de machteloze politiek’ een bijdrage leveren aan de koers van deze partij. Waar staan we voor, hoe gaan we problemen te lijf en wat is ons verhaal? En hoe handelen we hiernaar?

Dat verhaal en ons handelen dragen we ook dagelijks zichtbaar uit. Iedere maand openen afdelingen nieuwe ombudsteams. We gaan op zaterdagen massaal van deur tot deur om met mensen te spreken, vorige week was ik nog mee in Westervoort. En we openen lokaal nieuwe partijkantoren, vorige week nog in Almere en morgen in Vlaardingen. En dan vergeet ik nog het succes van de open voorverkiezingen die Zoetermeer, Groningen en Utrecht hebben georganiseerd. Allemaal manieren om mensen bij de politiek, en de Partij van de Arbeid in het bijzonder te betrekken.

Met twee verkiezingen voor de boeg zijn dit zomaar enkele mooie opstekers. We laten zien dat de Partij van de Arbeid ertoe doet.

Delen: