Op naar een innovatieve Europese Unie

Op naar een innovatieve Europese Unie

Door Judith Merkies op 13 oktober 2010 Delen  

De problemen waar we voor staan zijn gigantisch. In Nederland en Europa
vergrijst de bevolking in hoog tempo, kampen we met de zwaarste economische
crisis in de eeuw en is de werkloosheid historisch hoog. Daarnaast worden onze
grondstoffen schaarser – sommigen raken zelfs op – en zullen we onze
CO2-uitstoot moeten inperken. Dit vraagt om meer innovatie, in Nederland en
daarbuiten. Ik ben dan ook enthousiast dat ik ben benoemd tot rapporteur van het
Europees Parlement op de Innovatie Unie, onderdeel van de EU-strategie voor de
komende jaren.

Visie op innovatie van de EU mede vormgeven
Als rapporteur zal ik de visie van de Europese Unie op innovatie mede vormgeven.
De Europese Commissie heeft vorige week haar plannen gepresenteerd. Het
innovatiebeleid vormt een van de zeven pijlers van de Europa Strategie 2020, die
de beleidslijnen voor de EU voor de komende tien jaar uitstippelt. Met haar
innovatieplannen wil de Commissie Europa’s concurrentiepositie op de wereldmarkt
verbeteren en de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden.
Als rapporteur probeer ik in het Europees Parlement de meningen van de
verschillende politieke fracties met elkaar in overeenstemming te brengen.
Buiten het Europees Parlement onderhandel ik over het innovatiebeleid met de
Europese regeringsleiders en de Commissie.

Goede initiatieven sneller de markt op
De doelstelling van de Innovatie Unie is om het onderzoeksbudget te verhogen
tot drie procent van het bbp en 3,7 miljoen nieuwe banen te scheppen. In haar
plannen stelt de Commissie voor om innovatiepartnerschappen op te zetten waarin
Europese, nationale en regionale publieke en private partijen samenwerken rond
verschillende maatschappelijke uitdagingen. Als rapporteur draag ik bij aan de
totstandkoming van die partnerschappen. Zij zorgen ervoor zorgen dat producten
sneller de markt op gaan en dat kennis en kapitaal bij elkaar komen. Daar ben ik
blij mee, want soms liggen kansrijke producten en diensten te lang op de plank.
De verbinding tussen succesvol onderzoek, bedrijfsleven en burger zijn hierbij
essentieel.

Partnerschappen tot stand brengen
Het eerste partnerschap – rond het thema active and healthy ageing – gaat al
begin 2011 van start. Wij hebben hier als Nederland een grote expertise in. Zo
is afgelopen maand in Groningen de eerste paal geslagen van het European
Research Institute on the Biology of Ageing (ERIBA). Daarnaast zijn via Healthy
Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) bedrijven, kennisinstellingen en
(regionale) overheden al met elkaar verenigd. Onder andere hierdoor kan
Nederland kan op dit terrein een gidsland worden voor de gehele EU.

Alle neuzen één kant uit
Het wordt een uitdagende klus om namens het Europees Parlement een visie te
vormen. Zelf maken wij als PvdA deel uit van de Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, maar tijdens mijn
rapporteurschap zal ik de mening van alle politieke fracties bij elkaar brengen.
Met een goed uitgewerkt voorstel kunnen wij een verschil maken. Door meer
werkgelegenheid te creëren en de grote problemen van deze tijd aan te pakken.

Delen: