Op de bres voor de binnenvaart

Op de bres voor de binnenvaart

Door Albert de Vries op 7 februari 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid heeft de regering gevraagd de binnenvaartsector te ondersteunen bij het aanvragen van crisismaatregelen bij de Europese Unie en Nederlandse Mededingingsautoriteit. De Binnenvaart heeft het moeilijk. De crisis raakt deze sector hard en er is forse overcapaciteit met name in de grotere schepen.

Vervoer over water is de schoonste manier van transport en het ontlast het spoor en onze wegen. Het is van belang dat de oer-Hollandse binnenvaartsector het hoofd boven water weet te houden en zich ondanks de crisis weet te moderniseren.

Door de crisis en de hoge hypotheken gaan met name schippers met grotere moderne schepen failliet. Via veilingen dreigen hun schepen tegen dumpprijzen weer in de vaart te komen. Daarmee komen de vervoersprijzen nog verder onder druk te staan en dreigt er een vicieuze cirkel. Bovendien verdwijnt zo de investeringscapaciteit om oudere schepen te moderniseren.

Het is nodig dat de tot nu toe verdeelde binnenvaartsector de handen ineen slaat. De gesprekken daarover lopen. Het transitiecomité binnenvaart werkt aan een plan dat er in voorziet dat nieuwe schepen van bedrijven die failliet gaan niet geveild worden, maar een aantal jaren aan de kant gehouden kunnen worden. Ook voorziet het plan erin dat er voor oudere grote minder schone schepen een sloopfonds komt.

Ook hebben we ons sterk gemaakt voor de schippers met de kleinere schepen. Deze schippers hebben het binnen hun min of meer gescheiden markt ook moeilijk. Zij hebben met name last van de vele soms overbodige internationale regels en van de ondoorzichtigheid van de prijsvorming in de binnenvaart. Kortom er blijft veel aan de strijkstok van tussenpersonen hangen.

Delen: