Oorlog in Gaza, stil in Europa

Oorlog in Gaza, stil in Europa

Door Michiel Servaes op 4 augustus 2014 Delen  

Met de beschieting van een VN-school in Rafah, bereikte de Gaza-oorlog dit weekend een nieuw dieptepunt. Een kwart van de Gazanen is inmiddels op de vlucht, maar weet zich dus zelfs op neutraal terrein niet langer veilig. De grens van 2000 dodelijke slachtoffers komt ondertussen angstig dichtbij. De maat is nu echt vol. Het is hoog tijd dat Nederland en Brussel stevig stelling nemen.

Terecht laat de internationale gemeenschap – eindelijk – van zich horen. Zowel de VN als de VS spraken scherpe veroordelingen uit over het geweld dat zij in strijd achten met het internationaal recht. Ook de EU kwam met een statement waarin wel wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren, maar opnieuw een veroordeling uitbleef van de Israëlische aanpak in het algemeen en de aanval op de VN-school in het bijzonder.

Voor de PvdA is de maat nu echt vol. In de afgelopen weken deden we diverse oproepen aan het kabinet om zelf en via de EU in actie te komen. Om partijen aan te spreken op het geweld en op onacceptabele mensenrechtenschendingen. Juist van Nederland, dat de internationale rechtsorde zegt te verdedigen, mag dat verwacht worden. Juist van de EU, dat nauwe banden met beide partijen onderhoudt, mogen we daar op rekenen.

Vandaag heb ik onderstaande Kamervragen ingediend. Mijn boodschap: met het enorme leed in Gaza, kunnen Den Haag en Brussel niet langer stil blijven.

Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Gaza

1. Is het kabinet nog altijd van mening dat het geen “gefundeerd oordeel” kan geven over aanvallen van het Israëlisch leger op scholen en ziekenhuizen in Gaza? (Kamerbrief inzake schriftelijk overleg Gaza, 31 juli jl.)

2. In hoeverre hebben de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, waarbij opnieuw een VN-school in Rafah met 3000 vluchtelingen gebombardeerd werd en het aantal burgerslachtoffers verder opliep, geleid tot een bijstelling van dit oordeel?

3. Gaat het kabinet nog steeds uit van de verwachting dat Israël zich houdt aan de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit zoals bepaald door het humanitair oorlogsrecht? Zo ja, waar baseert het kabinet deze verwachting op?

4. Hoe beoordeelt u het statement van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de VS zegt geschokt te zijn door de “schandalige beschietingen” van de VN-school in Rafah en stelt dat Israël meer moet doen om aan zijn eigen standaarden te voldoen? Is het kabinet bereid een vergelijkbare boodschap aan Israël af te geven?

5. Hoe beoordeelt u het statement van SGVN Ban Ki-Moon die de aanval een “moreel verwerpelijke en criminele daad” noemt en stelt dat sprake is van een “grove schending van internationaal humanitair recht”? Is het kabinet bereid een vergelijkbare boodschap aan Israël af te geven?

6. Hoe beoordeelt u het gezamenlijke statement over Gaza van de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie van 3 augustus jl. waarin, in tegenstelling tot bovengenoemde statements, verwijzingen naar de aanval op de VN-school en naar de schending van het internationaal recht ontbreken? Is Nederland vooraf geconsulteerd over dit EU-statement? Zo ja, wat was daarbij de Nederlandse input?

7. Hoe beoordeelt u het feit dat de naam van Hoge Vertegenwoordiger Ashton bij het EU-statement ontbreekt? Hoe beoordeelt u de keuze van HV Ashton om dezer dagen het “Pacific Island Forum” op Palau bij te wonen in plaats van een uiterste inspanning te leveren om in de regio een staakt-het-vuren dichterbij te brengen?

8. Hebben leden van het kabinet sinds de telefoongesprekken van 11 juli jl. van de minister van Buitenlandse Zaken met zijn Israelische evenknie Lieberman nog contact gehad met leden van de Israelische regering? Zo ja, welke boodschappen zijn daarbij afgegeven? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?