Ook regeling voor zelfstandige in AOW-plan

Ook regeling voor zelfstandige in AOW-plan

Door Roos Vermeij op 23 december 2009 Delen  

De regeling waarbij mensen met een zwaar beroep en die vroeg zijn gaan werken
toch nog op hun 65e AOW krijgen, zal niet alleen gelden voor werknemers, maar
ook voor kleine
zelfstandigen.
Dit schrijven Jetta Klijnsma en Piet-Hein Donner
aan de Tweede Kamer. De
PvdA is blij dat ook met deze groep rekening wordt gehouden bij het verhogen van
de AOW-leeftijd.

De bewindslieden stuurden vandaag zogenaamde voorontwerpen van wet voor de
flankerende maatregelen bij de verhoging van de AOW-leeftijd naar de Tweede
Kamer. Deze maatregelen zijn er op gericht dat mensen bij verhoging van de
AOW-leeftijd ook langer door kúnnen werken en niet voortijdig verslijten. Het is
ongelooflijk belangrijk te voorkomen dat mensen opbranden. Op de werkvloer moet
de komende jaren nog een hoop gebeuren.

Ook hebben werknemers én zelfstandigen na een lang arbeidsverleden de keuze
toch op 65 te stoppen met een lagere AOW-uitkering. In een eerder voorstel was
deze regeling alleen bestemd voor werknemers. Tot tevredenheid van de PvdA geldt
deze nu dus ook voor zelfstandigen. Het congres drong er eerder deze maand nog
op aan dat er bij de verhoging van de AOW-leeftijd meer rekening zou worden
gehouden met deze groep mensen.

Verder biedt het kabinet een overbrugging aan mensen die op late leeftijd
onverhoopt werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en in de bijstand
dreigen te komen. Zij krijgen een uitkering op AOW-niveau zonder partnertoets en
hoeven niet hun opgebouwde vermogen aan te spreken. Voor ouderen die de pech
hebben werkloos of arbeidsongeschikt te worden is er een goede uitkering, dat is
sociaal.

De aanvullende maatregelen kosten geld, maar leveren dat ook op. Donner en
Klijnsma schrijven dat de aanvullende maatregelen daarom geen noemenswaardig
effect op de financiële opbrengt van de verhoging van de AOW-leeftijd betekenen.

De voorontwerpen zijn op verzoek naar de Tweede Kamer gestuurd; zij zullen in
een later stadium voor advies naar de Raad van State gaan en daarna pas als
wetsvoorstel definitief worden ingediend bij het parlement. De Tweede Kamer kan
nu wel alvast de voorgenomen aanvullende maatregelen betrekken bij de verdere
behandeling van het wetsvoorstel dat de verhoging van de AOW-leeftijd van 65
naar 67 jaar zelf regelt.

De verhoging van de AOW-leeftijd en de maatregelen om dat op een sociale en
solidaire manier te doen, horen voor de PvdA altijd bij elkaar.

In januari zal de Tweede Kamer een hoorzitting organiseren over de AOW.

Delen: