Ook kamer wil recht van overpad

Ook kamer wil recht van overpad

Door Lutz Jacobi op 19 december 2008 Delen  

De Tweede Kamer steunt mijn voorstel vom in het landelijk gebied het recht
van overpad in te voeren. Natuurliefhebbers en wandelaars moeten vrij kunnen
lopen langs akkerranden en watergangen. Te veel paden zijn onnodig afgesloten of
tot verboden terrein verklaard.

Eerder al pleitte ik bij de bij de behandeling van de LNV-begroting voor de
in Engeland gehanteerde Countryside and Rights of Way Act. Die wet geeft
wandelaars veel meer vrijheden.

Donderdagavond bleek dat de Tweede Kamer het voorstel van Jacobi steunt

Delen: