Ook inwoners rond A10 hebben recht op schone lucht

Ook inwoners rond A10 hebben recht op schone lucht

Door Manon Fokke op 18 januari 2013 Delen  

Iedereen heeft recht op schone lucht, ook diegenen die rondom snelwegen woonachtig zijn. Ik deel daarom de zorgen van de inwoners van Amsterdam, van wie er velen vrezen dat de modellen die worden gebruikt om luchtvervuiling te berekenen niet passen bij de specifieke situatie rondom de A10. Ik ben dan ook verheugd dat de staatssecretaris van Milieu heeft toegezegd dat zij hierover met de gemeente gaat overleggen. Zo wordt er recht gedaan aan het feit dat veel mensen langs deze snelweg wonen. En als de luchtkwaliteitsnorm inderdaad overschreden wordt, dan moet daar wat aan gedaan worden.

Het vorige kabinet schatte de luchtvervuiling altijd heel rooskleurig in. Op papier was er dan niks aan de hand, terwijl de inwoners van Amsterdam in de uitlaatgassen zaten.

In Amsterdam, maar ook in andere grote steden, staat er hoogbouw erg dicht op de snelweg. De mensen die daar wonen worden dus dag in dag uit blootgesteld aan vieze lucht. Door de dichte bebouwing is de vervuiling groter dan bij een snelweg door een weiland. Ik heb ervoor gepleit om recht te doen aan de feitelijke situatie en niet langer op deze plaats te meten met een model dat eigenlijk niet past.

Het is goed nieuws dat de staatssecretaris heeft gezegd de situatie in Amsterdam nader te bekijken. We willen immers allemaal leven in een schone leefomgeving. Ook de inwoners rondom de A10 hebben daar het volste recht op.