Ook e-books gratis voor jongeren

Ook e-books gratis voor jongeren

Ook e-books gratis voor jongeren
Foto Flickr / robby_van_moor

Door Jacques Monasch op 15 mei 2014 Delen  

Jongeren onder de 18 jaar moeten ook e-books gratis kunnen lenen. Net als bij fysieke bibliotheken moet er geen drempel zijn voor jongeren om toegang te krijgen tot belangrijke (studie)boeken op internet. Daarnaast moeten we voldoende openbare bibliotheken in stand houden zodat iedereen in zijn eigen gemeente een bibliotheek dichtbij heeft. De regering moet jaarlijks monitoren of de bereikbaarheid van onze bibliotheken nog voldoet aan de wensen van bezoekers. De nieuwe Bibliotheekwet moet een goede balans vinden tussen fysieke en digitale bibliotheken. Dat heb ik aan de orde gesteld tijdens het debat over de Bibliotheekwet met minister Jet Bussemaker.

De wereld verandert snel en dat geldt zeker ook voor de verspreiding van boeken en informatie, waar de digitalisering grote invloed op heeft. Van nature zijn bibliotheken plaatsen waar informatie en boeken op papier gevonden en geleend konden worden, maar in de basis is het een plaats waar kennis en cultuur samen komen en toegankelijk gemaakt worden. Het is goed dat deze nieuwe wet de bibliotheken ondersteunt om hun veranderende rol op krachtige wijze invulling te geven. 

Tegelijkertijd is de behoefte aan een fysieke bibliotheek in de buurt, waar mensen terecht kunnen om kranten te lezen, boeken te lenen en elkaar te ontmoeten, nog altijd levensgroot. Ondanks de digitalisering moeten mensen gewoon terecht kunnen bij een lokale bibliotheek. De zorg voor bereikbare bibliotheken is de taak van gemeenten. Om ervoor te zorgen dat er verspreid over het land voldoende goede bibliotheken zijn wil ik dat er regelmatig onderzoek gedaan wordt naar de kwaliteit en bereikbaarheid van bibliotheken. Gemeenten en het Rijk moeten elke twee jaar met elkaar in gesprek gaan om te bepalen of er voldoende in de behoefte van bibliotheekbezoekers wordt voorzien. Ik heb daartoe vandaag een amendement ingediend.

De nieuwe wet zal de mogelijkheden om digitale boeken te lenen sterk vergroten door een landelijke digitale bibliotheek in te richten. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een moderne bibliotheek, die alleen op landelijk niveau goed geregeld kan worden. Maar als het digitaal lenen dan geregeld word dan moeten we ook geen nieuwe drempels opwerpen voor jeugd Als we het lenen moderniseren moet dat zeker toegankelijk worden voor de generaties die van begin af aan gewend zijn om digitaal te werken.

Gratis toegang tot studieboeken en literatuur is van groot belang voor de ontwikkeling van jongeren. Daarom wil de PvdA dat jongeren onder de 18 jaar behalve in de fysieke, ook in digitale bibliotheken gratis kunnen lenen. Lenen bij fysieke bibliotheken is al gratis, maar voor het lenen van e-books dreigt een vergoeding gevraagd te worden. Daar wilde PvdA vanaf. Jongeren moeten op z’n minst een vast en ruim aantal e-boeken gratis kunnen lenen. Ook daarvoor heb ik een amendement ingediend.

Ook wil de PvdA de functie van de bibliotheek uitbreiden met muziek. Het aanbieden van muziek en achtergrondinformatie daarover geven toegang tot een belangrijk deel van ons cultuurgoed. Nederland heeft daar een unieke voorziening voor in de vorm van een grote catalogus met achtergrondinformatie die via www.muziekweb.nl en computers in bibliotheken toegankelijk is. Daarom wil ik de aandacht van bibliotheken voor muziek vastleggen in de wet.