Onzekerheid rondom pensioenen moet worden beëindigd

Onzekerheid rondom pensioenen moet worden beëindigd

Door Roos Vermeij op 19 juli 2012 Delen  

Vandaag werd bekend dat vier van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen plannen hebben om de pensioenen van onder andere mensen die in de zorg werken te korten, omdat anders de pensioenen van de toekomstige generaties in gevaar zouden komen. Opnieuw is er dus onzekerheid over onze pensioenen.

De PvdA vindt het van groot belang dat mensen na jaren van hard werk kunnen rekenen op een goed pensioen. Dat is door niemand volledig te garanderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er meer zekerheid komt over de staat van onze pensioenen, zodat mensen niet steeds weer hoeven te schrikken van mogelijke kortingen of premiestijgingen.

Korten op het pensioen, zoals de fondsen van plan zijn, is volgens de PvdA het laatste redmiddel. Alleen als het pensioen van toekomstige generaties in gevaar komt, mag dat een optie zijn. Als dat gaat gebeuren moet er koopkrachtcompensatie komen voor mensen met een klein pensioen.

Het grote probleem op dit moment is echter dat het onduidelijk is of die toekomstige pensioenen in gevaar komen, omdat er onduidelijkheid is over de manier waarop de dekkingsgraad wordt berekend. Die dekkingsgraad hangt nu erg af van dagkoersen. Daar moeten we vanaf. Op naar een duurzamer pensioenstelsel met een rekenmethode die klopt. Een rekenmethode die duidelijkheid verschaft over de pensioenen van de huidige en toekomstige ouderen.

De Kamer heeft daarover een motie aangenomen van onder andere de PvdA. Minster Kamp wil nu eindelijk die motie gaan uitvoeren, zoals we hebben opgeroepen, zodat er duidelijkheid komt voor iedereen. Voor de PvdA is het daarbij essentieel dat de nieuwe rekenmethode de toekomstige rendementen niet te optimistisch inschat, zodat jongere generaties niet benadeeld worden en ook een degelijk pensioen krijgen. Die nieuwe rekenmethode is echter niet voldoende om een einde te maken aan de onzekerheid over de staat van onze pensioenen. Door het opblazen van het pensioenakkoord door de Kunduz-partijen is er namelijk weer onzekerheid ontstaan bij veel mensen over de hoogte van hun pensioen. Die onzekerheid over de toekomst leidt er toe dat mensen nu minder uitgeven, waardoor het langer duurt voordat we uit de crisis groeien. Partijen die echter beweren dat er geen enkel probleem is met onze pensioenen bedrijven struisvogelpolitiek uit angst voor de kiezer. Een struisvogelpolitiek die de rekening doorschuift naar volgende generaties. Niets doen is geen optie. Een goed pensioen voor huidig en toekomstige generaties: dat is het doel van eerlijke politiek voor de oude dag.

Daarom pleit de PvdA er voor dat het toezicht op onze pensioengelden stevig op de schop gaat, zodat jong en oud er weer op kan vertrouwen dat de gelden zorgvuldig belegd worden. Daarom willen we dat er nieuwe wetgeving voor de wijze waarop onze pensioenfondsen worden bestuurd. Werkgevers moeten medeverantwoordelijk blijven voor gezonde pensioenfondsen. Deelnemers krijgen meer zeggenschap op het onderdeel maatschappelijk verantwoord beleggen door het pensioenfonds waarbij zij zijn aangesloten. Ook willen we een nieuw toetsingskader voor pensioenen waarin de solidariteit tussen generaties (jong en oud), maar ook binnen generaties (hoog- en laagopgeleid) centraal staat.