Onze successen in het kabinet

Onze successen in het kabinet

Door Sharon Dijksma op 6 oktober 2008 Delen  

Speciaal voor pvda.nl beschrijven de ministers en staatssecretarissen van de
Partij van de Arbeid wat ze tot dusver in het kabinet hebben bereikt. Dit keer
is het mijn beurt om te schrijven over de successen van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In 2008 zorgde ons ministerie voor 1500 nieuwe conciërges. Dit betekent een
enorme vermindering van de werkdruk voor docenten. Er zijn honderden miljoenen
uitgetrokken voor voor- en vroegschoolse educatie. Dat moet ertoe leiden dat in
2011 de taalachterstand bij kinderen met veertig procent is gedaald.

Wij trekken een miljoen euro uit voor excellente leerlingen in het
basisonderwijs. Hiermee komen we tegemoet aan de wens om (hoog)begaafden meer
uitdaging te bieden. Om de kinderopvang toegankelijk en betaalbaar te houden
wordt door dit kabinet jaarlijks circa driehonderd miljoen euro extra
geïnvesteerd in de kinderopvang.

Tot slot ben ik de eerste staatssecretaris die ingrijpt op zwakke scholen. De
leerplichtwet wordt gewijzigd zodat falende (particuliere) scholen hard worden
aangepakt of desnoods worden gesloten.