Ontzie ouderen bij aanpak scheefwonen

Ontzie ouderen bij aanpak scheefwonen

Foto Flickr / CorporatieNL

Door Albert de Vries op 5 februari 2016 Delen  

Ouderen die eigenlijk te veel inkomen hebben voor een sociale huurwoning moeten niet opgezadeld worden met een extra huurstijging. Het is onredelijk en oneerlijk om van mensen die vaak al tientallen jaren in hetzelfde huis wonen en het toch al niet breed hebben, te verwachten dat zij verhuizen naar een duurdere woning of een koophuis. Ik wil dat minister Blok deze groep ouderen ontziet bij het doorvoeren van extra huurverhogingen om het scheefwonen aan te pakken.

Gezinnen met vier of meer personen moeten ook worden ontzien. Uit NIBUD-cijfers blijkt dat zij met een middeninkomen al vaak klem zitten. Tijdens het debat over de doorstroming in de huurmarkt heb ik daartoe een amendement ingediend. Komende week wordt daarover gestemd in de Tweede Kamer.

De PvdA staat achter de aanpak van scheefwonen, omdat mensen met een hoger inkomen, die er al langer wonen, vaak voor dezelfde woning minder betalen dan mensen met lagere inkomens en die er korter wonen. Dat vinden wij onrechtvaardig. We willen daarom stimuleren dat huishoudens met een hoger inkomen doorstromen naar een middel dure huurwoning.

Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat er voldoende alternatieve woningen beschikbaar moeten komen, zodat mensen daadwerkelijk kúnnen verhuizen. Er worden op dit moment nog steeds veel te weinig huurwoningen bijgebouwd in de prijscategorie die net boven de sociale huurgrens ligt. De minister moet de komende periode alle registers open trekken om de bouw in deze sector te stimuleren. Ook moet hij snel aan de slag met het lenigen van de grootste woningnood, in navolging van een motie die ik eind 2015 heb ingediend en die met een grote meerderheid is aangenomen. Daarin worden gemeenten gestimuleerd gronden beschikbaar te stellen voor de snelle bouw van 100.000 prefab woningen variërend in prijs, grootte en luxe al naargelang van de lokale behoefte. De minister moet gemeenten, bouwers en investeerders bij elkaar aan tafel zetten tot dat er bouwplannen worden gemaakt. Ik zal daar de komende tijd bovenop zitten.