Ontwikkelingsorganisaties van onschatbare waarde

Ontwikkelingsorganisaties van onschatbare waarde

Door Roelof van Laar op 14 november 2013 Delen  

Ontwikkelingsorganisaties hebben een enorme impact. Samenwerking tussen de overheid en maatschappelijke organisaties als ICCO, Spark en Oxfam/Novib is dus van grote waarde. Ik heb daarom tijdens een overleg van de Tweede Kamer met minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking aandacht gevraagd voor kinderrechtenorganisaties, vakbonden en hulp voor organisaties die nog groeiende zijn. Daarnaast is het voor de Partij van de Arbeid van belang dat het budget voor ontwikkelingsorganisaties gelijk blijft.

Kinderrechten en vakbonden
Op mijn verzoek heeft de minister aangegeven dat ook kinderrechtenorganisaties en vakbonden strategische partners van de minister kunnen worden. Dat betekent dat zij financiering krijgen om beleid te beïnvloeden, in Nederland en in ontwikkelingslanden. In totaal komen er maximaal 25 partners. Dit kunnen ook samenwerkingsverbanden (allianties) zijn, waar meerdere organisaties deel van uitmaken.

Organisaties uit ontwikkelingslanden
Ik heb er ook op aangedrongen dat organisaties uit ontwikkelingslanden strategische partner kunnen worden, als onderdeel in een alliantie met een Nederlandse organisatie. Dat heeft de minister toegezegd. Wat mij betreft moet zo’n organisatie dan ook penvoerder van een alliantie kunnen zijn, dus het aanspreekpunt voor het ministerie. In een vervolgoverleg moet blijken of dit echt mogelijk is.

Innovatiefonds
Er komt ook een nieuw innovatiefonds, voor vernieuwende projecten. Een goed idee. Ik heb de minister gevraagd om ook kleine organisaties in de groei te helpen met professionaliseren. Het is, door de druk om fondsen te werven en projecten goed uit te voeren, vaak moeilijk om daar tijd voor vrij te maken en organisaties willen zoveel mogelijk aan projecten besteden. Daardoor investeren ze vaak te weinig in zichzelf. Een nieuw programma moet een aantal organisaties helpen om sneller te professionaliseren.

Budget
Ontwikkelingsorganisaties moeten in competitie kunnen dingen naar geld voor strategische partnerschappen, vernieuwing, speerpunten en private sector ontwikkeling. Verreweg het meeste geld gaat naar projecten binnen de vier speerpunten: water, voedsel, vrede & veiligheid en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. De beste voorstellen moeten in aanmerking komen voor ontwikkelingsgeld, of die nu door een Nederlandse organisatie worden ingediend of door een ander. Daardoor is geen garantie te geven over de hoogte van het budget voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Dat hangt af van de kwaliteit van hun voorstellen.

Het totale potentiële budget voor ontwikkelingsorganisaties moet wat de PvdA betreft gelijk blijven. Over hoe het geld precies verdeeld gaat worden, krijgen we een aanvullende brief. Die zullen we meenemen bij de begrotingsbehandeling over twee weken. Wordt vervolgd dus.