Ons riedeltje

Ons riedeltje

Help! Ze hebben ons riedeltje gepikt. Het bewijs werd geleverd tijdens het
integratiedebat. Een van de onze werd er mee gebombardeerd. Het koekje van eigen
deeg vloog hem langs de oren in een heus taartengevecht.

Onder het motto ‘onafhankelijk en vrij, maar niet over de partij’ worden
op pvda.nl regelmatig columns gepubliceerd.

Nou zijn verbale taartengevechten schering en inslag in den Haag.  Names
calling
en tit for tat zoals de Engelsen het noemen. Reageren op
elkaar. Waan van de dag. Eigen mening is geen vereiste meer. Als je de ander
maar kunt pakken.

Wilders is tegen de Islam, Pechtold tegen Wilders en de Islam tegen het
grootste deel van het verkiezingsprogramma van D66, omdat dat vroeger gelijkheid
van man en vrouw homo en hetero en scheiding van kerk en staat behelsde…

Ho… stop. Oké. In 1966 nam de club van Hans dat aan als natuurlijk onderdeel
van de progressieve mantra. Gelijkheid man en vrouw, homo en hetero en scheiding
van kerk en staat.

Maar was dat niet van ons? Was dat niet de sociaal-democratie die die
thematiek op het agenda had gezet? Al veel eerder. Voor de oorlog.

En nu loopt de een na de ander er mee vandoor. Dat riedeltje, deze korte
opsomming van de beschaving, echo’t nu nog door de Tweede Kamer. Alle partijen
bedienden zich er van. Van populistisch rechts tot ecologisch links. Maar het
rare was… het was in repliek tegen ons.

Wat is er dan mis gegaan? Als je naar de integratiebrief van Eberhard van der
Laan kijkt, niet zo erg veel. Ook al werd terecht opgemerkt in de Kamer dat daar
waar het misschien voor onze partij een verregaande en stevige beleidsbrief was,
de maatschappij al veel verder was.

Maar de inzet was prima. De richting was goed. Maar hoe worden we weer
leidend in de thema’s van het riedeltje? Hoe worden we weer PvdA op die punten?

Homorechten? Daar zitten we op koers. Job, Ahmed en Ronald. Ze lopen het vuur
uit hun sloffen voor de roze kameraden en kameradinnen. Ook al is de uittocht
van homo’s uit de PvdA niet langer te negeren. Too little is het
misschien niet. We doen er veel aan. Maar too late?

Vrouwenrechten? Daar zijn de VVD en GroenLinks ons al links ingehaald.
Duidelijker dan wij neemt  de VVD stelling tegen gescheiden zwemmen en
gescheiden ingangen in bibliotheken. En vanuit haar links feministische
achtergrond spreekt Femke Halsema uit dat ze hoofddoeken een typisch gevalletje
van jammer vindt. Daar waar wij, als partij van de rode vrouwen en de
behaverbrandsters stil zijn en daarmee ongewild het patriarchaat dienen omdat we
zo niet de vrijheid maar de kuisheid van de vrouw belangrijker lijken te vinden.

Je laadt dan ook de verdenking op je dat je vindt dat het aan de vrouw is om
zich zedig te kleden en niet aan de man om zijn poten thuis te houden. Je wekt
dan de schijn dat je je feministische verleden naast je neer hebt gelegd of dat
je vindt dat persoonlijke vrijheden hoofdzakelijk iets is voor vrouwen die blank
zijn.

Scheiding kerk en staat? Draagt de partij van de ontworsteling van kerk en
kapitaal dat nog voldoende uit? Wat mij betreft niet meer. Of moet ik nog niet
zeggen? Is de fles half leeg of half vol? Een kleurenblind secularisme hoort bij
de sociaal-democratie.

Ooit was er een doorbraak waarbij vele christenen de sociaal-economische
agenda van de PvdA omarmden. Nu zien we hetzelfde bij moslims of mensen met
moslimouders. Dat is goed en een mooi bindend element. Maar het omgekeerde is
niet aan de orde. De sociaal-democratie omarmt niet het christendom of de islam
maar staat neutraal tegenover iemands persoonlijke geloof. Het dient dus geen
religieuze activiteiten te faciliteren. Zo lang die religieuze activiteiten
echter niet indruisen tegen ons riedel moeten we die ook niet dwarsbomen. Waarom
zouden we.

Maar dan ook alléén maar wanneer die religie, welke dan ook, de progressieve
waarden van ons heilige riedeltje onderschrijft of op zijn minst in takt wil
laten.

Wanneer religie meer pretendeert te zijn dan de persoonlijke band tussen mens
en God dan wordt het een politieke ideologie en dan is tegenactie langs
progressieve leest vereist. Doen we dat niet dan verliezen we bestaansrecht. Dat
zeggen niet alleen de peilingen maar ook het gezonde verstand. Dat zegt ons
morele kompas.

Wanneer iemand uit particuliere religieuze overwegingen iemand vanwege diens
huidskleur, geaardheid of geslacht geen hand wil schudden dan zal een
sociaal-democratisch politicus dat uiteraard vanuit deze traditie veroordelen en
zal deze persoon niet worden in gezet om de overheid te vertegenwoordigen.

Wanneer een priester door de overheid wordt ingehuurd die zegt dat er slechts
een tijdelijk moratorium moet worden ingesteld tegen het heks verbranden moet de
man worden ontslagen en met pek en veren het land uit worden gedragen. Wanneer
dat het geval is met een islamitische prediker uit Zwitserland die slechts een
moratorium voor stelt op het stenigen van vrouwen idem.

Kleurenblind secularisme. Omdat we kleurenblind moeten zijn. Seculier. Omdat
we sociaal-democraten zijn.

Delen: