Onnodige wachttijden GGZ voorkomen

Onnodige wachttijden GGZ voorkomen

Door Grace Tanamal op 4 december 2014 Delen  

De Nederlandse Zorgautoriteit berichtte dat zorgverzekeraars te weinig doen aan wachtlijstbemiddeling in de geestelijke gezondheidszorg. Met soms te lange wachttijden voor patiënten met psychische problemen als gevolg. Patiënten kunnen nu niet altijd terecht bij de aanbieder van hun voorkeur, omdat zorgverzekeraars vaak een limiet stellen aan het aantal patiënten dat een aanbieder mag behandelen. Dat moet anders. Hier doe ik een aantal voorstellen voor.

Ik zou allereerst graag willen dat een GGZ-aanbieder het tijdig aan de zorgverzekeraar meldt als zij geen nieuwe patiënten meer zouden mogen behandelen. Aanbieders zijn zich er nog niet goed van bewust dat een tijdige melding noodzakelijk is om onnodige wachttijden voor de patiënt te voorkomen.

Vervolgens is het belangrijk dat de zorgverzekeraars snel de handschoen oppakken, want zij moeten er tenslotte voor zorgen dat een verzekerde de juiste zorg kan krijgen. Indien blijkt dat er voor te weinig patiënten zorg is ingekocht en er een wachtlijst ontstaat bij een bepaalde aanbieder, moet de zorgverzekeraar aanvullende afspraken maken. Ik wil namelijk dat patiënten altijd terecht kunnen bij GGZ-aanbieders waarvan de verzekeraar heeft aangegeven dat ze gecontracteerd zijn.

Tot slot wil ik dat GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars duidelijker gaan vermelden hoe lang de wachttijd mag zijn. Daar zijn normen voor die voor veel patiënten nog onvoldoende bekend zijn. Zorgverzekeraars moeten duidelijker aangeven wat zij kunnen doen om er voor te zorgen dat iemand snel de juiste zorg krijgt. Ik zal de minister vragen om hier met zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders op korte termijn afspraken over te maken.