Gelijke beloning voor man en vrouw

Gelijke beloning voor man en vrouw

Door Keklik Yücel op 13 juni 2013 Delen  

Nog steeds worden vrouwen in Nederland in vergelijking met mannen minder beloond voor hetzelfde of soortgelijke werk dat zij doen. Deze ongelijkheid doet zich al jaren voor en moet beëindigd worden. Vandaag pleit ik tijdens het emancipatiedebat bij minister Bussemaker voor een actieplan.

In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 17.9 procent minder dan mannen voor gelijk werk. Dit percentage ligt boven het Europese gemiddelde van 16,2 procent. Ook worden beroepen waar veel vrouwen werken vaak minder beloond dan beroepen met dezelfde kwalificatie waar veel mannen werkzaam zijn.

In de afgelopen decennia is de arbeidsparticipatie van vrouwen gestegen. Dat is goed voor de zelfontplooiing en de vrijheid van vrouwen. Financiële onafhankelijkheid is voor de PvdA een belangrijke voorwaarde voor de emancipatie van een vrouw. Een salarisstrook met een lager netto loon dan het netto loon van mannelijke collega’s die hetzelfde werk doen is niet van deze tijd en onrechtvaardig. Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijk werk vormen anno 2013 een Nederland onwaardig probleem.

Gelijke beloning werd in 1957 met het Verdrag van Rome op de agenda gezet van Europese landen, waaronder Nederland. Sinds die tijd zijn er vaak initiatieven genomen voor de bevordering van gelijke beloning van mannen en vrouwen. Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is in de loop der jaren ook verkleind, maar nooit helemaal verdwenen.56 jaar na het Verdrag van Rome is ongelijke beloning van mannen en vrouwen gewoon niet meer goed te praten. Het bevorderen van gelijke beloning van vrouwen gaat te langzaam, het wordt tijd dat we het proces versnellen. Ook het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft gepleit voor krachtigere maatregelen in Nederland ter bestrijding van de ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er blijvende aandacht komt voor gelijke beloning van mannen en vrouwen.

In het volgende actieplan staan concrete maatregelen die ik vandaag tijdens het emancipatiedebat met minister Bussemaker naar voren ga brengen.

 • PvdA overweegt een initiatiefwet gelijke beloning
  In deze initiatiefwet wordt de positie van de ondernemingsraad voor het bevorderen van gelijke beloning versterkt. In de initiatiefwet wordt geregeld dat ondernemingsraden een instemmingsrecht krijgen ten aanzien van beleid ter bevordering van gelijke beloning. En dat ondernemingsraden een onderzoek kunnen instellen naar de stand van zaken met betrekking tot de beloningsverschillen binnen het betreffende bedrijf of de betreffende organisatie en met betrekking tot de manier waarop ongerechtvaardigde beloningsverschillen worden opgeheven. Bedrijven worden verplicht om de belonings(on)gelijkheid in hun bedrijf op te nemen in het (sociale) jaarverslag.
 • Equal pay day
  Een jaarlijkse vaste dag van de gelijke beloning, zodat het belang van gelijke beloning van mannen en vrouwen wordt benadrukt. Op deze dag worden de cijfers over de beloningsverschillen tussen en mannen en vrouwen gepubliceerd. De laatste Equal Pay Day in Nederland was in 2011. Zolang er geen gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk werk is zal ieder jaar een Equal Pay Day in Nederland blijven plaatsvinden.
 • Award
  Bedrijven en organisaties die mannen en vrouwen gelijk belonen voor gelijk werk krijgen een award. Elk jaar wordt op Equal Pay Day een prijs overhandigd aan een bedrijf of organisatie die gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk werk heeft bereikt, zich daar op een opvallende of vooruitstrevende manier voor heeft ingezet.
 • Naming and shaming
  De namen van organisaties en bedrijven die zich wel of niet inzetten voor gelijke beloning van mannen en vrouwen worden op een website gepubliceerd. Nadat de initiatiefwet (zie actiepunt 1) in werking is getreden, worden de gegevens voor deze website verzameld aan de hand van jaarverslagen waarin bedrijven verplicht hun cijfers over gelijke beloning moeten opnemen.
 • Meldpunt
  Het College voor de Rechten van de Mens richt een meldpunt op waar vrouwen kunnen melden dat zij geconfronteerd worden met ongelijke beloning.
 • Onderzoek
  De ministeries OCW en SZW stellen een onderzoek in naar de scheve beloning van beroepen waar veel vrouwen werken ten opzichte van beroepen met dezelfde kwalificaties waar veel mannen werkzaam zijn.