Onderzoek naar toezichthouder zorg

Onderzoek naar toezichthouder zorg

Door Lea Bouwmeester op 8 november 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid staat pal voor toegankelijke, betaalbare en goede zorg. Om te beoordelen of de kwaliteit van zorg goed is, moet er een toezichthouder met tanden aanwezig zijn in de sector. Deze toezichthouder moet toezien op kwaliteit en ingrijpen, waar die in het geding is of dreigt te komen.

De PvdA maakt zich al langer zorgen over het toezicht op de zorg en de rol die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) daarbij vervult. Afgelopen jaren heeft de PvdA daar meerdere vragen over gesteld en zelf een onafhankelijk onderzoek gevraagd en gekregen. Vandaag komt Meldpunt Max wederom met zorgwekkende berichten over het aantal inspecties, de kwaliteit en gebrek aan transparantie bij Inspectiebezoeken over deze inspectie bezoeken.

Eind 2011 is op voorstel van de PvdA besloten om een afhankelijk onderzoek naar de rol van de IGZ te doen. In dit onderzoek wil de PvdA meegenomen hebben hoe een ombudsfunctie voor zorgklachten beter kan worden geregeld. De PvdA vindt dat de IGZ klachten van burgers en zorgpersoneel serieus moet nemen. Het zijn immers ook belangrijke signalen, daar moet de IGZ de mogelijkheid voor krijgen.

Naar aanleiding van Meldpunt Max wil de PvdA ook onderzocht hebben hoe de transparantie over het aantal inspecties en het resultaat van inspecties kan worden vergroot. Ik vraag de bewindspersonen op VWS dit mee te nemen in het onderzoek.

Mijn collega Tunahan Kuzu en ik hebben hier vragen over gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van Max* waarin medewerkers van een verpleeghuis onherkenbaar aangeven dat hun klachten over misstanden in het verpleeghuis niet serieus worden genomen door de IGZ? Wat is uw reactie?

2. Bent u het eens met de stelling dat het bezoeken van 3.7% van de instellingen geen structureel toezicht genoemd kan worden?

3. Is het waar dat instellingen zelf kunnen bepalen of de IGZ een bezoek aflegt omdat dit gebeurt op basis van een door de instellingen ingevulde enquete? Zo ja, wat is uw mening hierover? Denkt u dat de IGZ op deze wijze een representatief beeld krijgt van de gang van zaken in instellingen?

4. Bent u van mening dat de IGZ onaangekondigde bezoeken zou moeten afleggen en ook op de werkvloer moet gaan kijken wanneer er herhaaldelijke meldingen van medewerkers binnenkomen? In hoeverre gebeurt dit nu? Na hoeveel meldingen of bij welke mate van ernst van een klacht legt de IGZ een bezoek af?

5. Hoe verklaart u het feit dat de IGZ verklaart signalen van medewerkers serieus te nemen, terwijl medewerkers in instellingen aangeven meerdere malen serieuze klachten te hebben gemeld zonder dat daarop wordt gereageerd? Waar komt dit verschil in ervaring vandaan?

6. Op welke wijze kunnen de rapportages van de IGZ over instellingen voor verpleging en verzorging meer transparant gemaakt worden? Is het bijvoorbeeld mogelijk alle rapportages openbaar te maken en zo nodig een deel te anonimiseren?

7. Kunt u aangeven op welke wijze de investering van €10 mln extra is besteed?

8. Bent u bereid deze bevindingen mee te nemen in de lopende onderzoeken naar de IGZ?

* Meldpunt, omroep Max , 8 november 2012