Onderzoek mensenrechtenschendingen Gaza

Onderzoek mensenrechtenschendingen Gaza

Door Michiel Servaes op 30 juli 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over de escalatie van geweld in Gaza. Het dodental is inmiddels de macabere grens van 1000 gepasseerd, waaronder veel burgers, vrouwen en kinderen. De internationale gemeenschap dient maximale druk op strijdende partijen uit te oefenen om tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te komen en moet mogelijke schendingen van mensenrechten onderzoeken.

Vorige week veroordeelde de VN-mensenrechtenraad de ‘wijdverbreide, systematische en grove schendingen van de internationale mensenrechten en fundamentele vrijheden’ sinds de start van het conflict. De raad riep op tot een onafhankelijk internationaal onderzoek. Vreemd genoeg onthielden EU-lidstaten zich daarbij van stemming. Nederland is zelf geen lid van de raad, maar zou zich volgens de PvdA juist wel moeten inspannen voor zo’n onderzoek. Dat is in het belang van de waarheidsvinding en voor het trekken van politieke conclusies. Ik heb er bij het kabinet op aangedrongen zich hier hard voor te maken.

De berichten uit Gaza hebben mij diep geschokt. Aanvallen op scholen en ziekenhuizen, een verwoestend bombardement op de wijk Shuja’iyya, de beschuldiging dat Hamas wapens opslaat in huizen en burgers inzet als menselijk schild tegen beschietingen. De VN en de VS hebben zich de afgelopen dagen intensief ingespannen om beide partijen ertoe te bewegen een einde te maken aan het dramatische geweld. Helaas is de EU veel minder zichtbaar en blijft Europese actie beperkt tot voorzichtig geformuleerde statements in Brussel. Kort geleden heb ik het kabinet in een aangenomen Kamermotie al verzocht om in EU-verband op te roepen tot stappen die bijdragen aan de-escalatie en hervatting van de vredesonderhandelingen.

De mensen in Gaza zijn het slachtoffer van een harde politieke strijd die over hun hoofden uitgevochten wordt. Het kabinet maakte dit weekend bekend een half miljoen euro ter beschikking te stellen aan het Rode Kruis. Dat is goed, maar gezien de omvang van het leed – meer dan 6000 gewonden, ruim 200.000 ontheemden – is meer hulp hard nodig.