Onderwijs in Caribisch Nederland moet beter

Onderwijs in Caribisch Nederland moet beter

Onderwijs in Caribisch Nederland moet beter
Foto Wikipedia / MGA73bot2

Door Roelof van Laar op 18 juni 2014 Delen  

Twee op de drie leerlingen die vwo-examen deden op Bonaire zijn gezakt; een dramatisch resultaat. In Europees Nederland is het namelijk de gewoonte dat meer dan 90% van de leerlingen slaagt. Ik heb de staatssecretaris van Onderwijs om opheldering gevraagd, want leerlingen mogen nooit de dupe worden van het falen van een school. De staatssecretaris heeft toegezegd hier naar te kijken, bijvoorbeeld door leerlingen eventueel een tweede herkansing en bijscholing te bieden.

Bonaire is sinds 2010 onderdeel van het land Nederland. Een school met 35% geslaagden is, voor zover wij kunnen nagaan, uniek in de Nederlandse geschiedenis. De leerlingen zelf trokken al een half jaar geleden aan de bel. Sommige eindexamenleerlingen hadden al maanden geen biologieles meer gehad. Vakkrachten op wiskunde en Nederlands ontbraken. De leerlingen voelden zich slecht voorbereid op hun eindexamen. Een leerling stelde: ‘We hebben hulp en begeleiding nodig om de materie onder de knie te krijgen vóór het examen.’

De school gaf aan dat er geen structurele problemen waren en dat de resultaten van de schoolexamens goed waren. Toch zijn de meeste leerlingen gezakt. Er had dus al eerder en harder ingegrepen moeten worden. De inspectie houdt al streng toezicht, maar nog met onvoldoende resultaat.

De staatssecretaris zegde toe dat hij er bovenop blijft zitten en het onderwijs in Caribisch Nederland verder wil verbeteren. Dat is een proces dat nog jaren gaat kosten. We waren het eens dat de leerlingen niet de prijs moeten betalen voor het feit dat het onderwijs nog niet op orde is. De staatssecretaris stuurt, zodra de resultaten van de herexamens bekend zijn, een brief met daarin zijn aanpak van de problemen van de huidige examenleerlingen, maar ook de aanpak op langere termijn. Het onderwijs in Caribisch Nederland moet echt beter.