Ondertussen bij de verkiezingsprogrammacommissie

Blijf op de hoogte en ga naar hoekanmorgenbeter.nl

Ondertussen bij de verkiezingsprogrammacommissie

Update 1

Wat een geweldige ideeën, wat een goede verhalen.

Ze stromen allemaal binnen bij onze commissie op verschillende manieren. Via de website hoekanmorgenbeter.nl, via online huiskamergesprekken en vele mails, apps en belletjes. Dankjulliewel!

In het online huiskamergesprek over de Zorg werd ons duidelijk hoe zwaar de administratieve last is die moet worden gedragen, terwijl de professionals hun tijd juist willen inzetten om anderen te helpen.

Tijdens het online huiskamergesprek over het Onderwijs droegen leraren ideeën aan om het lerarentekort te verminderen. Want we staan niet alleen stil bij de uitdagingen, maar krijgen ook waardevolle oplossingen aangereikt.

De gezamenlijke netwerken Zorg, Gehandicapten en Ouderen gaven ons mee dat een fatsoenlijk bestaan voor iedereen mogelijk moet zijn. Daarvoor is het essentieel om wonen, welzijn en zorg in samenhang te bekijken, en om samenwerking verder te stimuleren.

Intussen zijn onze lokale afdelingen ook druk bezig om zoveel mogelijk verhalen, ervaringen en ideeën van mensen binnen en buiten onze partij op te halen.

Voor ons is nu de uitdaging om al die goede ideeën te bundelen en er een mooi verkiezingsprogramma van te maken. Daar zijn we hard mee aan de slag.

Doe je ook mee? Laat je ideeën dan achter via hoekanmorgenbeter.nl. We hebben jouw hulp hard nodig!

Met strijdbare groet,

Namens alle commissieleden,

Esther-Mirjam Sent
Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid