Ondersteuning voor wie het nodig heeft

Ondersteuning voor wie het nodig heeft

Door Otwin van Dijk op 9 september 2013 Delen  

De PvdA hecht veel waarde aan goede financiële ondersteuning voor mensen die in de problemen komen door een stapeling van zorgkosten. De huidige regelingen voor deze tegemoetkoming zijn nu niet effectief. Mensen die steun nodig hebben krijgen deze soms niet, terwijl mensen die geen financiële ondersteuning nodig hebben, soms wel gecompenseerd worden. De PvdA vindt dit onrechtvaardig en pleit voor het gericht compenseren van mensen die de steun echt nodig hebben.

 
Uit een NIBUD-onderzoek dat vandaag is gepresenteerd, komt naar voren dat het wegvallen van de huidige tegemoetkomingen voor bepaalde mensen ingrijpende financiële consequenties kan hebben. Helaas is een al eerder aangekondigde regeling door staatssecretaris Martin van Rijn niet meegenomen in dit onderzoek, waardoor een vertekend beeld ontstaat. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen die te maken hebben met een stapeling van zorgkosten gericht worden ondersteund. Hier is 760 miljoen euro mee gemoeid.

Dit voorstel komt binnenkort naar de Kamer. Voor de PvdA is het belangrijk dat mensen die de hulp en ondersteuning nodig hebben, hier op kunnen rekenen. Daar staan wij voor.