Onbereikbare kunst en duizenden werklozen

Onbereikbare kunst en duizenden werklozen

Door Jetta Klijnsma op 10 juni 2011 Delen  

Het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra maakt kunst en cultuur, mede
door de btw-verhoging en afschaffing van de Cultuurkaart, weer iets voor de
elite. Hij bezuinigt draconisch op de podium- en beeldende kunsten en blijft
vooral de topinstituten steunen. De keuze om productiehuizen grotendeels te
laten verdwijnen, betekent dat de voedingsbodem onder de cultuursector wordt
weggeslagen. Bovendien belanden tienduizenden hierdoor in de werkloosheid.

Ik zou liever zien dat als er dan toch bezuinigd moet worden, het kabinet de
bezuinigingen uitsmeert. Dan krijgen de instellingen meer tijd om andere
financieringsbronnen te vinden. Helaas doet dit niets af aan de reusachtige
omvang van de bezuinigingen, die ik buiten alle proporties vind. Het
totaalpakket aan bezuinigingen is veel te omvangrijk. Het gaat om een
bezuiniging van 200 miljoen euro, die vooral de podiumkunsten en de beeldende
kunst raakt.

Het kabinet kiest ervoor vooral de topkunst te blijven subsidiëren. Vrijwel
alle productiehuizen zien hun subsidie verdwijnen. Dat betekent, dat de
voedingsbodem voor kunst en cultuur in ons land wordt weggeslagen. Die
“tussenlaag” is broodnodig om ook de topgezelschappen en toporkesten steeds van
nieuwe mensen en ideeën te kunnen voorzien.

Door deze bezuiniging gaat een groot deel van de muziek-, theater- en
dansgezelschappen teloor. Ook de film en de beeldende kunst krijgen enorme
klappen. Het is goed om de cultuursector weer eens tegen het licht te houden,
dat zou de PvdA ook hebben gedaan, maar niet met zulke kille, oneerlijke en
buitenproportionele bezuinigingsvoorstellen. Dit kabinet stelt zich uitermate
onverschillig op naar de cultuursector en haar publiek!