Onafhankelijkheid bij zorgklacht

Onafhankelijkheid bij zorgklacht

Door Eeke van der Veen op 4 december 2009 Delen  

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer pleit ervoor dat burgers een klacht over
de gezondheidszorg moeten kunnen melden bij een onafhankelijke instantie. Het
indienen van een klacht over een behandelaar in zijn eigen ziekenhuis op dit
moment nog een te grote stap voor een patiƫnt.

Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat de huidige procedure niet
goed functioneert. De commissies die de klachten behandelen, worden bemand door
werknemers uit dezelfde instelling. Verder is de procedure te lang, moeilijk en
bureaucratisch.

Nu onderneemt de Inspectie voor de Gezondheidszorg alleen na structurele
klachten over zorginstellingen actie, terwijl de individuele klachtenprocedure
binnen een instelling door burgers als partijdig wordt ervaren. De PvdA vindt
dat burgers invloed moet kunnen uitoefen op het publieke goed gezondheidszorg en
dus zijn aanpassingen nodig.

Over enkele maanden wordt de nieuwe wet Cliëntenrechten zorg, die in 2011 in
werking zal treden, behandeld in de Tweede Kamer. Het onderwerp
klachtafwikkeling zal er onderdeel van uitmaken. We moeten goed onthouden dat de
publieke zorgsector er voor de burgers is en de invloed van patiënten in het
zorgstelsel daarom beschermd moet worden. Daarvoor is een onafhankelijke
instantie nodig die klachten tegen individuele instellingen afhandelt, advies
aan patiënten geeft en hen zo nodig doorverwijst naar andere instanties.