Omslag naar sociale economie

Omslag naar sociale economie

Door Hans Spekman op 28 februari 2013 Delen  

Wie de cijfers van de afgelopen dagen ziet slaat de schrik soms om het hart. De werkloosheid loopt op, vooral onder jongeren, en de economie krimpt voor de derde keer in drie jaar. Het water staat veel middenstanders en bedrijven inmiddels aan de lippen. Vooral de bouw snakt naar nieuwe opdrachten.

Hoewel we er alles aan doen in de coalitie om waar mogelijk deze en andere groepen met maatregelen op korte termijn te helpen – denk aan het woonakkoord dat goed is voor de bouw of de aanpak van de jeugdwerkloosheid – moeten we ook nadenken over een duurzame oplossing voor de langere termijn. Daarom ben ik zo blij met de uitkomsten van het Van Waarde project van ons wetenschappelijk bureau de WBS, dat een richtsnoer bevat voor ons dagelijks handelen als sociaaldemocraten.

Wij als partijbestuur hebben veel aanbevelingen van de WBS overgenomen in een resolutie die we vanaf komende week met de leden bespreken tijdens vier regionale bijeenkomsten. We streven naar een omslag van welvaartseconomie naar sociale economie. Het is een economie die grenzen stelt aan de ongeremde markt en werkt naar een evenwicht tussen belangen van werknemers, werkgevers, producenten, consumenten maar ook het klimaat.

We noemen dit nieuwe model in onze resolutie Rijnland 2.0. Het algemeen belang wordt hierin hoger gewaardeerd dan nu het geval is. Beleggers, werkgevers, consumenten en burgers, allemaal zullen ze verder moeten kijken dan hun eigenbelang. Maar ook mogen werkgevers bedrijfsrisico’s niet langer afwentelen op de hele samenleving. En in heftige economische tijden moet de sociaaldemocratie de effecten van de economische neergang zien te verkleinen.

Het belangrijkst in dit model is echter het besef dat economie meer is dan alleen geld verdienen. Onderwijs, innovatie, kinderopvang, goede en gelijke omstandigheden op de werkvloer, gematigde inkomensverschillen: ze liggen aan de grondslag van een duurzaam economisch succes.

We zullen niet van de een op andere dag ons ideaal kunnen verwezenlijken, dat besef ik me terdege. Maar het houdt me strijdbaar. Politiek is vaak kleine stapjes vooruit. Maar met veel pasjes kom je er ook.

Delen: