OM moet discriminerende reacties op foto Oranje-spelers onderzoeken

OM moet discriminerende reacties op foto Oranje-spelers onderzoeken

OM moet discriminerende reacties op foto Oranje-spelers onderzoeken
Foto Twitter / LeroyFer10

Door Keklik Yücel op 17 november 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet en eventueel vervolging instelt tegen mensen die zich via social media discriminerend hebben uitgelaten over spelers van het Nederlands voetbalelftal. Het gaat om weerzinwekkende reacties op een groepsfoto die Leroy Fer afgelopen weekeinde op Facebook plaatste. Fractiegenoot Ahmed Marcouch en ik hebben de betrokken ministers gevraagd of ze het met ons eens zijn dat sommige uitingen discriminerend zijn. Daar moet een signaal tegenover staan waaruit blijkt dat dit niet wordt getolereerd.

Onze vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken:
1. Kent u het bericht “Foto Oranje-spelers leidt tot racistische reacties“? (RTL Nieuws)

2. Deelt u de mening dat de in het bericht aangehaalde uitingen over spelers van het Nederlandse voetbalelftal discriminerend zijn en dat daar tegenover een signaal moet staan waaruit blijkt dat dit niet getolereerd wordt? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?

3. Is er door een van de in het bericht genoemde voetbalspelers of door anderen melding of aangifte gedaan vanwege strafbare feiten waaronder belediging?

4. Over welke mogelijkheden beschikt het Openbaar Ministerie ook al is er eventueel geen aangifte gedaan, om in deze zaak eigenstandig onderzoek te laten doen en desnoods vervolging in te stellen? Worden deze mogelijkheden in dit verband gebruikt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid de genoemde voetballers dan wel de KNVB te wijzen op de mogelijkheden van het doen van aangifte bij de politie of het indienen van een klacht wegens discriminatie bij het College voor de rechten van de mens? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het Algemeen overleg van de Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderwerp discriminatie op 27 november 2014?