Olieramp Nigerdelta: vervuiling aanpakken

Olieramp Nigerdelta: vervuiling aanpakken

Door Jan Vos op 27 november 2012 Delen  

Shell en Nigeria komen hun beloftes om de enorme olievervuiling in de Nigerdelta aan te pakken niet na. Shell en de Nigeriaanse overheid beloofden een fonds, maar er is na een jaar nog geen cent op gestort. Deze situatie is onaanvaardbaar. Er wordt tot op heden nog niets ondernomen om deze milieuramp tegen te gaan. Ik heb daarom ook aangedrongen bij minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking de Nigeriaanse overheid erop te wijzen dat de veiligheid in het gebied moet worden gegarandeerd. Er moet niet alleen worden toegekeken, maar ook naar verantwoordelijkheid worden gehandeld.

Vorig jaar presenteerde de VN een vernietigend rapport over de al 50 jaar durende olieramp in het gebied. Shell claimt alle olie in het eigen gebied op te ruimen, of het nu is veroorzaakt door lekkage, sabotage of diefstal. De effecten van het rapport zijn echter klein.

In het rapport werd aanbevolen een fonds op te richten waarin door onder meer de Nigeriaanse overheid en Shell in totaal één miljard dollar zou worden gestort. Met dat geld zou de komende vijf jaar de olievervuiling in de Nigerdelta worden aangepakt. Maar van dat fonds is nog niets terechtgekomen, zegt Henrik Slotte namens de VN. Er wordt al een jaar lang veel gesproken, maar feitelijk niets gedaan.

Zelfs Tony Attah, de tweede man van Shell in Nigeria, draait er niet omheen: sinds het verschijnen van het VN-rapport is er ook in zijn ogen te weinig gedaan om de olievervuiling aan te pakken. Volgens Attah is dit echter niet te wijten aan Shell. Hij blijft erbij dat de Nigeriaanse overheid als eerste aan zet is. Shell werkt in de Nigerdelta namelijk in een joint venture waarbij de Nigeriaanse overheid de grootste partner is. Zolang de Nigeriaanse overheid niet in actie komt, en Shell wacht op de overheid, gebeurt er weinig om de milieuramp in de Nigerdelta echt aan te pakken.

Deze situatie is niet alleen onacceptabel voor de Nigeriaanse overheid, maar ook voor Shell. Shell is een Brits-Nederlands bedrijf dat de mond vol heeft van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar wanneer puntje bij paaltje komt verzuimt Shell internationaal gemaakte afspraken na te komen.

Het is heel merkwaardig dat Shell en de Nigeriaanse overheid wel kunnen samenwerken om olie te winnen, maar niet kunnen samenwerken om die olie vervolgens op te ruimen. Het maakt niet uit of ze dat doen door een fonds te creëren of dat ze gewoon beginnen om die olie op te ruimen. Het is noodzakelijk dat er snel gehandeld wordt: de pijpleidingen zijn grotendeels verouderd, ze worden gesaboteerd en bovendien heeft de bevolking heel veel last van de milieuproblemen die daar ontstaan.

Delen: