Offensief tegen laaggeletterdheid

Offensief tegen laaggeletterdheid

Offensief tegen laaggeletterdheid
 Foto Flickr / {Zack}

Door Tanja Jadnanansing op 2 juni 2015 Delen  

In Nederland staan 1,3 miljoen volwassenen aan de zijlijn. Zij kunnen niet volledig meedoen in onze samenleving. Waarom? Omdat ze laaggeletterd zijn. Voor hen kan het invullen van een formulier of het lezen van een handleiding al een hele opgave zijn. Bovendien hangt laaggeletterdheid vaak samen met werkeloosheid en financiële afhankelijkheid. Deze tweedeling tussen mensen die wél en mensen die níet mee kunnen komen moet doorbroken worden. Daarom is het zo belangrijk dat er een beter gestructureerde aanpak komt tegen laaggeletterdheid. Daar zet de PvdA zich al een tijd voor in.

In 2013 hebben we met de motie Ypma geregeld dat 5 miljoen euro gereserveerd wordt voor de aanpak van laaggeletterdheid. Nu moet dit geld ingezet worden voor een gerichte aanpak met duidelijke doelstellingen, zodat we de stijgende trend kunnen keren. Zoals we gezien hebben bij de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en de ingezette daling van het aantal uitvallers, kunnen we met zo’n offensief grote vooruitgang boeken.

In het bereiken van laaggeletterden kunnen en moeten lokale organisaties en gemeentes een sleutelrol vervullen. Zij kunnen mensen in hun regio het beste bereiken en kunnen inschatten hoe deze mensen het beste geholpen zijn. Intensieve samenwerking op lokaal niveau tussen scholen, gemeentes, en lokale initiatieven is essentieel. Een offensief tegen laaggeletterdheid vereist een brede aanpak: niet alleen laaggeletterden een cursus aanbieden, maar ook op consultatiebureaus, scholen en lerarenopleidingen het belang van lees- en schrijfvaardigheid erkennen en deze stimuleren. Een land dat onderwijs zo hoog in het vaandel heeft staan, mag niet accepteren dat zo veel mensen een taalachterstand hebben. Laten we voor een ambitieuze aanpak kiezen waardoor niemand aan de zijlijn hoeft te staan.