Offensief tegen haatcriminaliteit

Offensief tegen haatcriminaliteit

Door Ahmed Marcouch op 19 oktober 2011 Delen  

Het is volkomen onacceptabel dat mensen uit hun woning
weggepest
worden om wie ze zijn
. Zoals pesterijen op basis van ras, geloof of sexuele
geaardheid. De daders moeten hard worden aangepakt. De PvdA pleit daarom voor
een offensief tegen deze haatcriminaliteit. De minister moet hier prioriteit aan
geven, zorgen voor meer expertise bij OM, politie en gemeenten en de
aangiftebereidheid hiermee vergoten. Ook moet de registratie van
haatcriminaliteit worden verbeterd.

Een groot probleem is momenteel de lage aangiftebereidheid. Daardoor kunnen
we niet precies vaststellen hoe groot het probleem is van mensen die uit hun
huis worden weggepest om hun huiskleur, geloof of sexuele geaardheid.

Daarom is het belangrijk dat er meer kennis en expertise komt bij Openbaar
Ministerie, politie en gemeentes, zodat zij deze gevallen kunnen herkennen. Het
kan bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk zijn of een ruit is ingegooid uit
baldadigheid of dat er sprake is van een structureel probleem. Mensen bij
Openbaar Ministerie, politie en gemeentes moeten daarom getraind zijn door te
vragen en de ware toedracht boven water te halen. Om de aangiftebereidheid te
verhogen, zouden slachtoffers ook anonieme aangifte mogen doen.

Vervolgens moeten alle gevallen van haatcriminaliteit veel beter in beeld
worden gebracht dan nu, bijvoorbeeld door middel van een specifieke registratie.

 

Mijn vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie:

 

1 Heeft u kennisgenomen van de cijfers van de antidiscriminatiebureaus en
enkele politiekorpsen over 158 gevallen dit jaar waarbij mensen zijn weggepest
om wie zij zijn?

2 Onderschrijft u het standpunt van de PvdA dat buurtbewoners, collega’s etc.
niet weggepest mogen worden en dat de daders van intimidatie, haat (en andere
vormen van haatcriminaliteit) en geweld hard aangepakt moeten worden? Zo ja, hoe
gaat u daarvoor zorgen? Zo nee, waarom niet?

3 Bent u het met de PvdA eens dat 158 gevallen van wegpesten slechts het
topje van de ijsberg zijn en dat de aangiftebereidheid in geval van
haatcriminaliteit niet hoog is omdat de daders vaak niet aangepakt worden? Zo
ja, wat gaat u doen om de aangiftebereidheid te vergroten, specifiek onder
mensen die omwille van hun geaardheid, ras, geloof of andere reden worden
bedreigd, geïntimideerd en worden weggepest?

4 Wat vindt u van het PvdA voorstel om anoniem aangifte in geval van
haatcriminaliteit mogelijk te maken? Wat vindt u van het PvdA voorstel om een
afdeling ‘hatecrimes’ op te richten bij de politie voor aangiften van
haatcriminaliteit, waar agenten worden opgeleid om bij dit soort gevallen
aangifte op te nemen?

5 Wat gaat u doen om de registratie van hatecrimes te verbeteren, hoe gaat u
erop toezien dat politieagenten beter opgeleid en getraind worden om hatecrimes
aan te pakken en wat gaat u doen om de kennis en expertise over hatecrimes bij
gemeenten, openbaar ministerie en politie te bevorderen?

6 Bent u bereid om een offensief tegen haatcriminaliteit te starten zoals bij
huiselijk geweld het geval is? Waarom bent u wel/niet bereid om
haatcriminaliteit met dezelfde ambitie aan te pakken zoals bij huiselijk geweld?

7 Wanneer kan de Kamer de toegezegde rapportage over de voortgang van het
homo-emancipatiebeleid verwachten, waarin de uitvoering van de motie-Marcouch
(27017, nr. 86) over het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak van
‘hatecrimes’ teruggekoppeld zal worden aan de Kamer?